Jak informuje dzia sprzeday nc+, 29 padziernika 2014 roku w godzinach 7:00-12:00 nastpio testowe wyczenie moliwoci podziau sygnau z jednej karty kodowej w systemie dostpu warunkowego Nagra MA (S4/N3). W przypadku pomylnego przebiegu powyszego procesu, moliwo ta ma zosta wyczona na stae. Prawdopodobnie chodzi tu o moliwo wyeliminowania popularnych w Polsce splitterw kart oraz sharingu.

Wyczenie dotyczy urzdze:

dekodery Sagemcom DSI 83 iDSI87
dekodery WifiBox+
dekodery Pace
karty kameleon
pozostae dekodery korzystajce z systemu kodowania Nagra MA dostpnych na wolnym rynku (np. Ferguson, TechniSat)
dekodery z oferty post C+ - take SD.

Oficjalne stanowisko firmy:

- Jedynym gwarantowanym i w peni obsugiwanym trybem pracy karty jest jej wsppraca z jednym i tylko jednym dekoderem. Wspdzielenie karty mogo wyjtkowo funkcjonowa w niektrych przypadkach, ale nigdy nie by to sposb uycia dopuszczony regulaminem korzystania z usugi, podpisywanym przez Abonentw. Wprowadzenie nowych zabezpiecze jest podyktowane walk z piractwem i deniem do wyeliminowania nielegalnego rozpowszechniania treci telewizyjnych. Aktywacja nowych funkcji systemu szyfrowania uniemoliwia m.in. wspdziaanie karty z urzdzeniami sucymi do jej wspdzielenia pomidzy kilka dekoderw. W takiej sytuacji przywrcenie poprawnej pracy karty wymaga pominicia wszelkich dodatkowych urzdzeni wdroenia jej bezporednio do czytnika w dekoderze.