Rejestracja

If you already have an account with us, please use the login panel below to access your account.

Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
 1. #1
  ..::SatTV User:..
  Dołączył
  Aug 2006
  Posty
  20

  Unhappy wieszanie się mozillii

  W Xp jak w temacie następuje "problem z explorer exe" aplikacjae zamknięta.
  Logi:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:44:28, on 2010-02-27
  Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Trust Mouse 15349&15350\Trust Mouse 15349&15350.exe
  C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://safesearch.cyberdefender.com/smallsearch.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  R3 - URLSearchHook: (no name) - ~CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  R3 - URLSearchHook: MyIdentityDefender - {A26503FE-B3B8-4910-A9DC-9CBD25C6B8D6} - C:\Documents and Settings\a\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\CyberDefender\cdmyidd.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: (no name) - {2A0F3D1B-0909-4FF4-B272-609CCE6054E7} - (no file)
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: MyIdentityDefender - {A26503FE-B3B8-4910-A9DC-9CBD25C6B8D6} - C:\Documents and Settings\a\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\CyberDefender\cdmyidd.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\s wg.dll
  O2 - BHO: (no name) - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - (no file)
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O3 - Toolbar: MyIdentityDefender - {A26503FE-B3B8-4910-A9DC-9CBD25C6B8D6} - C:\Documents and Settings\a\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\CyberDefender\cdmyidd.dll
  O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Trust Mouse 15349&15350.exe] "C:\Program Files\Trust Mouse 15349&15350\Trust Mouse 15349&15350.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KAL] C:\Program Files\PI\KAL.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus DX5000 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIB VE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_S9.tmp" /EF "HKLM"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [test] crss.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Samsung PanelMgr] C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNo tifier.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CyberDefender Early Detection Center] "C:\Program Files\CyberDefender\AntiSpyware\cdas47.exe" /minimize
  O4 - HKCU\..\Run: [Trust Mouse 15349&15350.exe] "C:\Program Files\Trust Mouse 15349&15350\Trust Mouse 15349&15350.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Kalendarz.lnk = C:\OficynaMM\ndsz\kalendarz\KAL.exe
  O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\System, DisableRegedit=1
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6 FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html
  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O16 - DPF: {9191F686-7F0A-441D-8A98-2FE3AC1BD913} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/actives.../as2stubie.cab
  O23 - Service: CreateProcess Service (CreateProcess) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system\svchost.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c98640e2904c4a) (gupdate1c98640e2904c4a) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
  O23 - Service: Office Source Engine (ose) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE (file missing)
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

  --
  End of file - 8059 bytes
  Plis

 2. #2
  ..::SatTV Przyjaciel::.. Awatar Puzon
  Dołączył
  May 2006
  Przegląda
  Kosmos
  Posty
  774

  Domyślnie

  jest kilka podejrzanych (file missing) itp. ale na dzień dzisiejszy HijackThis może być za słaby - poczytaj
  http://www.searchengines.pl/Kolekcja...h--t31936.html
  czyli skanery online itp.

  na początek SDfix polecam zastosować, linki i opis
  http://www.searchengines.pl/index.ph...=0#entry511908

  odinstaluj tego antywirusa co masz (AVG chyba) i zapodaj jakiegoś FREE Avasta http://www.avast.pl/index.php?link_id=12&id=201 lub FREE AntiVira http://www.free-av.de/en/trialpay_do...antivirus.html

  ponadto ściągnij program Malwarebytes' Anti-Malware http://www.malwarebytes.org/ w miarę możliwości zaktualizuj (zakładka nr 3) i zrób pełny skan, opis
  http://www.searchengines.pl/index.ph...3&#entry570183

  lub/oraz ściągnij i zainstaluj Odkurzacza (patrz mój podpis) - uruchom główny program, zrób skan kompa, monitoringu nie włączaj (może być pytanie o to przy instalacji lub pierwszym uruchomieniu), potem wybierz z modułów Menedżer rejestru i niech skanuje (każdą opcję) i naprawia :jupi

 

 

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •