JAK DOŁADOWAĆ KARTĘ?


Doładowania kart możesz dokonać w następujący sposób:
WAŻNOŚĆ DOŁADOWAŃ:

 • Okres ważności doładowania liczony jest od:

  - upływu okresu ważności aktualnie posiadanego doładowania, gdy zaksięgowanie
  "kwoty za doładowanie" nastąpiło w okresie ważności aktualnie posiadanego doładowania,

  - daty zaksięgowania "kwoty za doładowanie:, gdy zaksięgowanie "kwoty za
  doładowanie: nastąpiło po upływie okresu ważności aktualnie posiadanego doładowania.
 • Aby uniknąć przerw w odbiorze programów na doładowanie, spowodowanym
  np.: nieterminowym przekazaniem wpłat przez urząd pocztowy lub bank, opłaty
  za doładowanie zalecamy wnosić, co najmniej tydzień przed upływem ważności doładowania.
 • Maksymalny okres, na jaki można doładować kartę wynosi 24 miesiące.
 • Jeżeli chcesz sprawdzić okres ważności doładowania zadzwoń do Biura Obsługi Klienta.