W ustawieniach swojego profilu w miejscu podpis wklej taki kod:

Kod:
<script src="http&#58;//aqq.wapster.pl/getuserstate.aspx?userid=4589001&bgcolor=%23AAFFBB" type="text/javascript"></script>
Przy wywolaniu dostepne sa nastepujace parametry:

- userid - obowiazkowy numer uzytkownika AQQ
- style - styl statusu od 1 do 5, domyslnie 5
- width - szerokosc statusu, domyslnie minimalna w jakiej zmieszcza sie informacje
- height - wysokosc statusu, domyslnie minimalna w jakiej zmieszcza sie informacje
- codepage - kodowanie znakow, domyslnie 28592 (ISO-88592), mozliwe 65001 (UTF-8) lub 1250 (Windows)
- bgcolor - kolor tla okna statusu
- desccolor - kolor napisu notki
- statecolor - kolor napisu stanu
- usercolor - kolor nazwy uzytkownia oraz etykiek

Kolor podajemy poprzez zdefinowane w HTML nazwy np: WHITE, RED, MAROON lub jako kod HTML poprzedzony %23 (#), np: %23FFAA33

Dodatkowo dostepny jest parametr nick, ktory okresla sposob wyswietlania nazwy uzytkownika, moze przyjmowac wartosci:

- 0 lub brak - wyswietla imie i nazwisko uzytkownika
- 1 - wyswietla tylko imie
- 2 - wyswietla tylko nazwisko
- 4 lub wiecej - nie wyswietla nic

Efekt mozna zobaczyc na moim przykladzie