jak skonfigurować sbcl wyskakuje mi coś takiego18:12:38: COM Połączony
18:12:40: COM Rozłączony
18:12:43: COM Połączony
18:12:45: COM RX ECM 807027009003032A18E303FE289CEA10AA29DD2204E15237F4 8470CCFE6CB23BF0085D54D22A043D9C69
18:12:51: COM RX ECM 817027009003032A18E303FE289CEA100A32C6A505B62A411A A078888159DC4AF008C58BFD0F46955F6F
18:12:57: COM RX ECM 807027009003032A18E303FE289CEA100A32C6A505B62A415F ECAF38D1995E6BF008A4495556D976BDEF
18:13:06: COM RX ECM 817027009003032A18E303FE289CEA102A7EF5AD1EA4330AAA 9C204F55FB7541F0089D066A2E49598CB4
18:13:13: COM RX ECM 807027009003032A18E303FE289CEA102A7EF5AD1EA4330A6C DFDC1C2EC8F09FF008D85A7A4F7503F498
18:13:22: COM RX ECM 817027009003032A18E303FE289CEA10D3140331A2CEB2F626 11F8E5EBC2C035F008CA2C1E647EED37B6
18:13:30: COM RX ECM 807027009003032A18E303FE289CEA10D3140331A2CEB2F621 E8CFA294246EA0F0088AA3703FA4581C1A
18:13:38: COM RX ECM 817027009003032A18E303FE289CEA10BC703282AEEC7815E8 AD913D65057422F0080B625F2EA91F8EC2
18:13:46: COM RX ECM 807027009003032A18E303FE289CEA10BC703282AEEC7815FD D154A695E52725F008A87809EFC4FB0028
18:13:54: COM RX ECM 817027009003032A18E303FE289CEA10E2C3B57A24E3C8164E 3C4C0A89803A9BF008FB95A06DE8504036
18:14:02: COM RX ECM 807027009003032A18E303FE289CEA10E2C3B57A24E3C81617 83E6330B8D45BFF0080F575270D570B7BC
18:14: COM RX ECM 817027009003032A18E303FE289CEA10C94CCA97BDE2E9A774 732FEEB0370C26F00844573D24FF6271A4
18:14:18: COM RX ECM 807027009003032A18E303FE289CEA10C94CCA97BDE2E9A772 96170523F35DC1F008AC31454F3B0A643A
18:14:20: [9] Łączę...
18:14:24: [9] Błąd połączenia (10061).
18:14:27: COM RX ECM 817027009003032A18E303FE289CEA1031F1EA559708520F73 AF09D1174D5FB2F0087024D3CE80622644
18:14:34: COM RX ECM 807027009003032A18E303FE289CEA1031F1EA559708520F0F DEBF23081025E3F008F8FB673413EC47BF
18:14:43: COM RX ECM 817027009003032A18E303FE289CEA1080EB9E2D296099B48E B1F9CA7532571FF00832369237C2B7E8E6
18:14:51: COM RX ECM 807027009003032A18E303FE289CEA1080EB9E2D296099B418 10FEB178063328F00878CC05D87BD83CA6
18:14:54: [9] Restartuję połączenie pierwszy raz (ponownie za 30 sec.)
18:14:54: [9] Łączę...
18:14:56: [9] Błąd połączenia (10061).
18:14:59: COM RX ECM 817027009003032A18E303FE289CEA10FF9AD35D2FA02AA1D8 ACA993F3D95514F0088BA51A6BADC831EF
18:15:07: COM RX ECM 807027009003032A18E303FE289CEA10FF9AD35D2FA02AA100 CF76C9F40F6742F0086ACD28F3E42BB998
18:15:16: COM RX ECM 817027009003032A18E303FE289CEA10BA51B9FAABA9C14934 EAFE9CEA4BF005F008EBC83E8FC6578124
18:15:23: COM RX ECM 807027009003032A18E303FE289CEA10BA51B9FAABA9C149AB A114A7608DFB8EF008653A68CEA6C47D06
18:15:26: [9] Restartuję połączenie drugi raz (ponownie za 30 sec.)
18:15:26: [9] Łączę...
18:15:30: [9] Błąd połączenia (10061).
18:15:32: COM RX ECM 817027009003032A18E303FE289CEA1057B54A9C77A4D75640 221CB639CC5D62F008F671A07730EB69F6
18:15:39: COM RX ECM 807027009003032A18E303FE289CEA1057B54A9C77A4D75658 E4219C3635AD4CF008655E40008A353C66
18:15:48: COM RX ECM 817027009003032A18E303FE289CEA10F67D47BC18A2BBCAE8 D11C136ED06E95F0080A77375F3233863D
18:15:52: [J] Błąd: 1110
18:15:52: [J] Odłączony od serwera
18:15:55: COM RX ECM 807027009003032A18E303FE289CEA10F67D47BC18A2BBCADE 6D7A9929A64504F008B091FF68286F61C3
18:16:00: [9] Restartuję połączenie trzeci raz (ponownie za 30 sec.)
18:16:00: [9] Łączę...
18:16:02: COM RX ECM 807027009003032A18E303FE289CEA10F67D47BC18A2BBCADE 6D7A9929A64504F008B091FF68286F61C3
18:16:02: [J] Błąd: 1110
18:16:02: [J] Odłączony od serwera
18:16:04: [9] Błąd połączenia (10061).
18:16:08: COM RX ECM 817027009003032A18E303FE289CEA1066C3B0E9F756E7324D 72AA0E239BD0B8F00833DE020CE4D93469
18:16:13: COM RX ECM 807027009003032A18E303FE289CEA1066C3B0E9F756E732A6 55016AE56FFD1DF008BF12C88D9FA15B62
18:16:13: [J] Błąd: 1110
18:16:13: [J] Odłączony od serwera
18:16:18: COM RX ECM 81308F078D54E72704B00319AEA7B270627667A221D3C4C977 EE3F31AF7B50FBB8A5D5710801E4B053B1986EADA2345269B3 BE0383477C701CEFC7535242B0AF4DDC4F56062FAC4F70E5F7 63C3391899BEE84823FBC72373C57CC779DC79C9146880AEF5 C2D919006CF49C14AF0CF8355DA75FD77F086F522B4BAD5DDC 5679A5753495CA96E2D1497068BCADDD4043258685
18:16:24: COM RX ECM 81702D009003042208DE044B3CDD07E2033B9FFFEA10B322F3 ACBEB1DC65BFE925BCDDC8CF15F008F141EA9BF12ECC1E
18:16:24: [J] Błąd: 1110
18:16:24: [J] Odłączony od serwera
18:16:31: [9] Łączę...
18:16:33: [9] Błąd połączenia (10061).
18:16:34: COM RX ECM 80702D009003042208DE044B3CDD16E2033B9FFFEA10B322F3 ACBEB1DC65DE950685FFD0A6BDF008BC4C19C572BB5CB7
18:16:35: [J] Błąd: 1110
18:16:35: [J] Odłączony od serwera
18:16:46: [J] Błąd: 1110
18:16:46: [J] Odłączony od serwera
18:16:49: COM RX ECM 81702D009003042208DE044B3CDD25E2033B9FFFEA10142860 B3BD1E0F8C6D9C333A45F7B386F008EAB957D4BC9F1480
18:16:57: [J] Błąd: 1110
18:16:57: [J] Odłączony od serwera
18:17:00: COM RX ECM 81702D009003042208DE044B3CDD25E2033B9FFFEA10AE13E7 072FBFF3856346F2B3F619BA70F0089B8082F79BCC58B9
18:17:05: COM RX ECM 80702A0B9003020818E0010FE2033B9F4DEA1036BEA7821C2F 226314432B31953D18CBF0086286D272AD85C95E
18:17:08: [J] Błąd: 1110
18:17:08: [J] Odłączony od serwera
18:17:10: COM RX ECM 807061003D0000BC100116D35EF25F70019C82548B97737D6E AF85437C7F6FA3424F6AA2B87A5837F57054725BCA8573FA97 654E93FA23D95D5936D6A06F2F22BF12912876CD8B626E2921 0AD37D163D883EDA0A6FD328026450C6CC9BDB87D3650ECE98
18:17:16: COM RX ECM 8070400C9003024408E2033B9FF4E2033B9FF5E2033B9FFDE2 033B9FFEE2033B9FFFE2033B9FDCEA107EFA2A096C08C56387 E83786A41CF397F008EA69F0A20F3DA037
18:17:19: [J] Błąd: 1110
18:17:19: [J] Odłączony od serwera
18:17:21: COM RX ECM 807031029003025108E2033B9FECE2033B9FDDE2033B9FD2EA 10100B67F819FEF10710B22C22F7A39728F0089D109F22A341 BE10
18:17:23: [9] Łączę...
18:17:25: [9] Błąd połączenia (10061).
18:17:26: COM RX ECM 80702B039003032928E0010FE1043B9F1705EA109E1F297051 B054F96073251AD905983FF008B35EE17B8B89F488
18:17:30: [J] Błąd: 1110
18:17:30: [J] Odłączony od serwera
18:17:31: COM RX ECM 817061003D0000BC10011638D41720BB6543FED09D3014240F 531372C9C0138AB3E7AB22CCAA013CC7E7373E3A5AB98D805B 20D8EACF5D67784FD304AFF6D2F8C30B67E85979FC83A6B899 15F5DF508939A73E4C05B2EB4636494342A7CC60617DF07486
18:17:36: COM RX ECM 81702A0B9003020818E0010FE2033B9F4DEA1036BEA7821C2F 22639D62263F8646B4F1F008CE2BBEF2485B5177
18:17:41: COM RX ECM 8170400C9003024408E2033B9FF4E2033B9FF5E2033B9FFDE2 033B9FFEE2033B9FFFE2033B9FDCEA107EFA2A096C08C563A1 A34CB8C4DA0F1AF008D223E5DEE8E7D481
18:17:41: [J] Błąd: 1110
18:17:41: [J] Odłączony od serwera
18:17:46: COM RX ECM 817031029003025108E2033B9FECE2033B9FDDE2033B9FD2EA 10100B67F819FEF107DA18B770EAF81613F008A8B1B182E2DD 069B
18:17:51: COM RX ECM 817061003D0000BC1001594B081646E88453891DC9EECE5E31 11D8AB9E6597C8083D362BD522E5A617B68B606408418C4880 77B8267059BECAD99F71829E420FA765CC5B1430AA4F084B86 C70EAE7B10C3D8F4CEF5A659DD42F931A968B19DE98BB27848
18:17:53: [J] Błąd: 1110
18:17:53: [J] Odłączony od serwera
18:17:56: COM RX ECM 81702A0B9003020818E0010FE2033B9F4DEA109091703BDA0E FF3E8C1E46EAE1170F11F008B2B77850D6F9C499
18:18:01: COM RX ECM 817031029003025108E2033B9FECE2033B9FDDE2033B9FD2EA 10211AD3BF941749BC4D08287F3C4F25AFF0089381C53DE0FC E619
18:18:04: [J] Błąd: 1110
18:18:04: [J] Odłączony od serwera
18:18:06: COM RX ECM 81702B039003032928E0010FE1043B9F1705EA10B33182C02E 96B38130F846265B5DBB8AF008ED970D8A1BB93C99
18:18: COM RX ECM 8170400C9003024408E2033B9FF4E2033B9FF5E2033B9FFDE2 033B9FFEE2033B9FFFE2033B9FDCEA10B0DA9DF09DD10C2240 49D22630ED68F8F008C5510EF4FB85DE3D
18:18:15: [J] Błąd: 1110
18:18:15: [J] Odłączony od serwera
18:18:16: COM RX ECM 807061003D0000BC100129647282DE6383926F76C2BE817C91 21C6C8574F7BE43EA408005758E42E868B20872D4FA14BA2EE 88183A2293B8277FC58A7ECAADE5424284834C8E0AD8E36544 F03FADBA545BE9DAE80A12AD478184CCC6C296C9C013B8F56A
18:18:22: COM RX ECM 80702A0B9003020818E0010FE2033B9F4DEA106AB2B8F68521 9172FED1CF2A42470A2EF008B128AE94882F1ADA
18:18:26: [J] Błąd: 1110
18:18:26: [J] Odłączony od serwera
18:18:27: COM RX ECM 8070400C9003024408E2033B9FF4E2033B9FF5E2033B9FFDE2 033B9FFEE2033B9FFFE2033B9FDCEA10441E07D23A65A04EA4 F0FA07D67DF1DFF008AD9F5911086B7D7A
18:18:32: COM RX ECM 807031029003025108E2033B9FECE2033B9FDDE2033B9FD2EA 105796BAB05E338FE0B7E06895D8764C91F008D8883FB185D8 5089
18:18:37: COM RX ECM 80702B039003032928E0010FE1043B9F1705EA10E4728DD077 F1DC1DB80951D6BFD0CFD8F008417CF83E3872F370
18:18:37: [J] Błąd: 1110
18:18:37: [J] Odłączony od serwera
18:18:42: COM RX ECM 817061003D0000BC10013ED4DE49A530A4AA02B90765CB2A7E 0DA9616D204B38FAD4C9ED78FD2D3156FBAD2BE0AA44E8683F 10B27E349B434BAAB45B93EA4275FD08328864443137FB508A ABB4EB7D94361C85F118BBB233AE203B0A8350A18F7D306150
18:18:47: COM RX ECM 81702A0B9003020818E0010FE2033B9F4DEA106AB2B8F68521 91726EC149828C83EB96F008795FEECE0D6CADC7
18:18:48: [J] Błąd: 1110
18:18:48: [J] Odłączony od serwera
18:18:52: COM RX ECM 8170400C9003024408E2033B9FF4E2033B9FF5E2033B9FFDE2 033B9FFEE2033B9FFFE2033B9FDCEA10441E07D23A65A04E82 0F20A8E2222BE1F008F9607E7FF2A28742
18:18:57: COM RX ECM 817031029003025108E2033B9FECE2033B9FDDE2033B9FD2EA 105796BAB05E338FE063B1F6A9034DA64EF00894DB3F1DB783 A165
18:18:59: [J] Błąd: 1110
18:18:59: [J] Odłączony od serwera
18:19:03: COM RX ECM 807061003D0000BC1001518F78B29226FBCA85FE4070A357C9 781801CFD5E907B5FB624C6EF150F756474ACD94F10852ECFC A24ADD79BB061AC261BCB128258B479F3E0EA4DAA726928A10 B15A111603CC4E43C33025C8BE5FB3F5D69EC6EE3D684BF900
18:19:08: COM RX ECM 80702A0B9003020818E0010FE2033B9F4DEA10BCBEFA0998A1 FA1E7CABF73E5C707D42F00816F58B9F125C8E69
18:19:10: [J] Błąd: 1110
18:19:10: [J] Odłączony od serwera
18:19:13: COM RX ECM 807031029003025108E2033B9FECE2033B9FDDE2033B9FD2EA 10A70CB72D9BD01B9915915D41077A04CBF008EF7542351174 90AE
18:19:18: COM RX ECM 80702B039003032928E0010FE1043B9F1705EA106D8EC076B1 2F8838A18D9D074BE28C57F0085A669DEF7017EBB3
18:19:20: [9] Łączę...
18:19:21: [J] Błąd: 1110
18:19:21: [J] Odłączony od serwera
18:19:23: COM RX ECM 8070400C9003024408E2033B9FF4E2033B9FF5E2033B9FFDE2 033B9FFEE2033B9FFFE2033B9FDCEA10DCBD0A38977E1399D5 3FFC4BCB2BF493F008B7C5A321CCCD442B
18:19:26: [9] Błąd połączenia (10061).
18:19:28: COM RX ECM 817061003D0000BC10013C1C18326EA472F4FC0DCE64B987A1 32A86BDEE9D23C3117DCFE76F2A01022A6B58A2923C0630FC6 3368AABBAE648C3C03A046BE2749FFECC48FA36E60A4E19F27 BE9AAC34E59AC5B7501363DE1DCAD7E4AD266B01D4DD7EE635
18:19:31: [1] Łączę...
18:19:31: [9] Łączę...
18:19:32: [J] Błąd: 1110
18:19:32: [J] Odłączony od serwera
18:19:32: [1] Błąd połączenia (10061).
18:19:32: [9] Błąd połączenia (10061).
18:19:33: COM RX ECM 81702A0B9003020818E0010FE2033B9F4DEA10BCBEFA0998A1 FA1E0D590BD162FB85A6F0083AA2472406DC73F0
18:19:39: COM RX ECM 8170697062642052A300EAEF9783DA14DD094079E562E46C60 06DDE627AF14BBCF633EE1B227B901B313A91A6E3448BFAD1D 3CD48FEEAF350EBBBFE13A0022399748D79822D74AD1238541 C70B5698DC86B192C55C14D0E2D2BD002AA2C5FA3BC6E1E8E5 6C53ED0203500200
18:19:43: [J] Błąd: 1110
18:19:43: [J] Odłączony od serwera
18:19:45: COM RX ECM 81707A000001149B1F8A6B2219AA558121840100010102FFFF 0027617E0A9A5C38859ED0A48200009053C0029552A891BCEE 58C43DED09D85EB87579182F4B63A02272CC1C80F926E78309 0518F93A7F44D93A2CCB45ACA1156E3AD07531A18E583800F3 A8217AE749D9E7BC371597EAA613B216FB765EF4A3B018400A
18:19:50: COM RX ECM 807069706264202D2EB9A241E46FBC67374C5476F1356D4594 FEC14A7033059CC57252A3D27A16A9CC60F555F1A99B964276 70E4D50B90D367B885236F21A4CC8B153EF8AB9E85518CD034 4FACABFFFD4223B296F1FA8E45A915296B2974EDE3A457EA84 3CF44A0203500200
18:19:54: [J] Błąd: 1110
18:19:54: [J] Odłączony od serwera
18:19:55: COM RX ECM 807039410004000200068430AE959199A7DE13620DA2029D1A 9C8B82599C2DD94C865E2B802F4D76A103BC4AD291CEB93F43 F0D0D8FB60CF6DE6A5F2
18:20:02: [1] Restartuję połączenie pierwszy raz (ponownie za 30 sec.)
18:20:02: [9] Restartuję połączenie pierwszy raz (ponownie za 30 sec.)
18:20:02: [1] Łączę...
18:20:02: [9] Łączę...
18:20:02: COM RX ECM 80703941010400060006843038EF9706900466446F3C8DF5C9 988E7E771BDC05A826ABE006D0E7EBC5ED40F04B20FF624EBE FBC2A446F1CAAFABEE2E
18:20:03: [1] Błąd połączenia (10061).
18:20:03: [9] Błąd połączenia (10061).
18:20:05: [J] Błąd: 1110
18:20:05: [J] Odłączony od serwera
18:20:07: COM RX ECM 8070394102040007000684303ECA619AF63C7FAD9F18092763 F7F355505620D5DD91B5BC2E211AE7C1DE327F6EF22E77E6AF 03044D4969EE8678F143
18:20:12: COM RX ECM 817028009003020918E1043B9F0105EA10FB9FC9C69D7F1697 F506CAE9D1B134ADF008896EC1F4BC09B7E4
18:20:16: [J] Błąd: 1110
18:20:16: [J] Odłączony od serwera
18:20:17: COM RX ECM 817036009003032008E2033B9F01E2033B9F02E2033B9F03E2 033B9F04EA107A35A0935564888409D76A239BD94FEAF00867 701E7B49DA4B0B
18:20:22: COM RX ECM 807039410304000800068430BC53787E141467FD3FBA7BBCAE 752EC42D44CD5E5A0C69D5FB1DBC17A001881C06C48525C550 3162AD5AD5EAE8D5C821
18:20:27: [J] Błąd: 1110
18:20:27: [J] Odłączony od serwera
18:20:27: COM RX ECM 80703941040400090006843032980063687D8FEBBE7919FD22 7BBC47D85AD760D1C69E39ADD5F1306A8AEE847ED77CBEF6BA 823CC4212C5EE5BC8856
18:20:32: COM RX ECM 807028009003020918E1043B9F0105EA10FB9FC9C69D7F1697 D095714292506283F0086025F5C53078EC4C
18:20:33: [1] Restartuję połączenie drugi raz (ponownie za 30 sec.)
18:20:33: [9] Restartuję połączenie drugi raz (ponownie za 30 sec.)
18:20:33: [1] Łączę...
18:20:33: [9] Łączę...
18:20:34: [1] Błąd połączenia (10061).
18:20:35: [9] Błąd połączenia (10061).
18:20:37: COM RX ECM 807036009003032008E2033B9F01E2033B9F02E2033B9F03E2 033B9F04EA107A35A0935564888436184E696AF51A89F008A7 7B619077212496
18:20:38: [J] Błąd: 1110
18:20:38: [J] Odłączony od serwera
18:20:42: COM RX ECM 807069706264202D2EB9A241E46FBC67374C5476F1356D4594 FEC14A7033059CC57252A3D27A16A9CC60F555F1A99B964276 70E4D50B90D367B885236F21A4CC8B153EF8AB9E85518CD034 4FACABFFFD4223B296F1FA8E45A915296B2974EDE3A457EA84 3CF44A0203500200
18:20:47: COM RX ECM 807028009003020918E1043B9F0105EA10FB9FC9C69D7F1697 D095714292506283F0086025F5C53078EC4C
18:20:49: [J] Błąd: 1110
18:20:49: [J] Odłączony od serwera
18:20:52: COM RX ECM 807036009003032008E2033B9F01E2033B9F02E2033B9F03E2 033B9F04EA107A35A0935564888436184E696AF51A89F008A7 7B619077212496
18:20:57: COM RX ECM 817039410004000200068430E68ABE7B975E66CA46B698E3C5 4911B3960D00F228EBB0B06A4E88EA28672277F1F1CA35AC8E 832417AB6BC339E91ECB
18:21:00: [J] Błąd: 1110
18:21:00: [J] Odłączony od serwera
18:21:02: COM RX ECM 81703941010400060006843083EF671F80102FA391CD804B5D 9B8FD14344284581FDBD7B18B315D7A786A07AD7A8A92B577D E11F0FD4FEBF163FE3F4
18:21:04: [1] Restartuję połączenie trzeci raz (ponownie za 30 sec.)
18:21:04: [9] Restartuję połączenie trzeci raz (ponownie za 30 sec.)
18:21:04: [1] Łączę...
18:21:04: [9] Łączę...
18:21:05: [9] Błąd połączenia (10061).
18:21:06: [1] Błąd połączenia (10061).
18:21:07: COM RX ECM 817039410204000700068430C2B75152133C715E6A94163B23 360E403C22A043D329F358D26873F0448FA34D86C3E61EE807 FBE8EFF1F839015BFEF7
18:21: [J] Błąd: 1110
18:21: [J] Odłączony od serwera
18:21:12: COM RX ECM 817039410304000800068430ACE17DCD2F4CCE327771A0160F 1D89C826A7023CC9382D56343F68D342B9C47EE8EC5CD9BC55 BD79D5113B047D2261A4
18:21:17: COM RX ECM 8170394104040009000684300EA9D6BC670864717A9DA2C222 7EC4A2EA51486101E1A13A229447E2453D6537B4087F21357B C83498FE86F2669CB9A2
18:21:22: [J] Błąd: 1110
18:21:22: [J] Odłączony od serwera
18:21:22: COM RX ECM 817069706264200550C5C3533A713B1DD412FA7B5DACF690F5 CC47D8554B2726BF4B08102C44F511378497FC82A7C9CA5E40 F3888C7898AC180A5EF28246854DA4D57F3839F7B718A9E242 0D6E6532CD42C2E4788573DEAA8186617697555BA6885D3772 3289060203500200
18:21:27: COM RX ECM 817028009003020918E1043B9F0105EA10AE6A7370D96479E9 4CCFE6E46B4D77FEF008615A438907AEB50A
18:21:32: COM RX ECM 817036009003032008E2033B9F01E2033B9F02E2033B9F03E2 033B9F04EA10ADF71893E81D8D4D0D7BA3BB7DC1E92AF0083D F37B56FA16B768
18:21:33: [J] Błąd: 1110
18:21:33: [J] Odłączony od serwera
18:21:35: [1] Restartuję połączenie 4 raz (ponownie za 30 sec.)
18:21:35: [9] Restartuję połączenie 4 raz (ponownie za 30 sec.)
18:21:35: [1] Łączę...
18:21:35: [9] Łączę...
18:21:37: [9] Błąd połączenia (10061).
18:21:37: [1] Błąd połączenia (10061).
18:21:38: COM RX ECM 8070394100040002000684304BD56CF057B3120568BE5431AF 91B4ADF2F65D1C2C6625E33FC4FF06BAD6DB90B05AD98C6D26 4378F3B4BF1986B1F69E
i NIE WIEM CO DALEJ ROBIĆ MAM FX Z SOFTEM 1.95$