http://www.sc.org.pl/projekty/naratunek/szymonjawor/

można wpłacać, można umieszczać linki na swoich stronach