Coraz mniej wpływów z abonamentu RTV


Z opublikowanego wczoraj sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2010 r. wynika, że wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego wyniosły w ubiegłym roku 552,3 mln zł, czyli o 11,3% mniej niż w 2009 r. Według prognoz regulatora, w tym roku spadną one jeszcze bardziej, bo do 385 mln zł (pomimo podwyżek stawek abonamentowych). A to wszystko z powodu wciąż spadającej liczby osób opłacających publiczną daninę - w ubiegłym roku nie opłacała jej już ponad połowa gospodarstw domowych.


Odbiorników radiowych i telewizyjnych nie zarejestrowało 49,2% gospodarstw domowych (tj. 6,57 mln domostw). Wynik ten jest większy niż rok wcześniej, kiedy to analogiczny odsetek wynosił 48,6% (6,48 mln).

Zarejestrowane odbiorniki ma i powinno płacić abonament (zarówno za korzystanie z telewizji, jak i radia) 4,29 mln gospodarstw. W 2009 r. było to 4,9 mln.

Liczba osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu wzrosła o 26,46%, czyli o ponad 0,5 mln osób, do 2,48 mln zł. Grupa ta poszerzyła się w związku z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy abonamentowej, która dodatkowo zwolniła z opłaty m.in. osoby otrzymujące niskie emerytury czy bezrobotnych.