739.000 abonentów platformy n


Grupa TVN opublikowała raport finansowy za okres trzech i dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2010 r. Przychody grupy wzrosły o 25% rok do roku, czyli o 107 milionów złotych, dzięki dalszej poprawie rynku reklamy telewizyjnej i internetowej oraz świetnym wynikom płatnej telewizji. Przychody z płatnej telewizji wzrosły o 57 milionów złotych, czyli o 56% rok do roku.


Znaczna część tego wzrostu wystąpiła w obszarze usług abonamentowych, z których przychody poprawiły się o 50% w efekcie wyższej o 29% bazy abonentów w połączeniu z ARPU podwyższonym przez pełny wpływ czerwcowej podwyżki cen.

Okres 3 miesięcy zakończonych 30 września 2010 r.

Platforma n zwiększyła swoją bazę abonencką netto o ponad 9.000. Na dzień 30 września 2010 r. platforma n posiadała prawie 739.000 abonentów. Odnotowała średni przychód na abonenta (ARPU) w wysokości 60,3 zł w porównaniu do 57,6 zł w analogicznym okresie 2009 r. TNK powiększyła swoją bazę klientów netto o ponad 10.000. Na dzień 30 września 2010 r. TNK posiadała ponad 268.000 aktywnych klientów oraz bazę klientów na poziomie ponad 624.000. Na dzień 30 września 2010 r. TNK HD posiadała ponad 10.000 aktywnych klientów. Platforma n łącznie z TNK posiadały na dzień 30 września 2010 r. 1.017.000 aktywnych abonentów i klientów, w porównaniu do 730.000 na dzień 30 września 2009 r.

Okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2010 r.

Platforma n zwiększyła swoją bazę abonencką netto o niemal 47.000. Na dzień 30 września 2010 r. platforma n posiadała prawie 739.000 abonentów. TNK powiększyła swoją bazę klientów netto o ponad 6.000. Na dzień 30 września 2010 r.
TNK SD posiadała prawie 268.000 aktywnych klientów oraz bazę klientów na poziomie ponad 624.000. Na dzień 30 września 2010 r. TNK HD posiadała prawie 10.000 aktywnych klientów. Platforma n łącznie z TNK posiadały na dzień 30 września 2010 r. 1.017.000 aktywnych abonentów i klientów, w porównaniu do 730.000 (nie w tysiącach) na dzień 30
września 2009 r.

Komentując wyniki Markus Tellenbach, Prezes Grupy TVN powiedział:

Wyniki Grupy TVN za trzeci kwartał odzwierciedlają potencjał naszych segmentów działalności i sposób w jaki je wykorzystujemy w sprzyjających warunkach rynkowych. Dwucyfrowy wzrost przychodów oraz nawet wyższa dynamika rentowności we wszystkich segmentach mówią same za siebie. Wierzymy, Ŝe w efekcie konsekwentnej realizacji naszych celów strategicznych ponownie byliśmy liderem wzrostu w sektorze mediów. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Grupy TVN za ich wysiłek włożony w osiągnięcie tak znakomitych wyników. Jestem przekonany, Ŝe Grupa TVN osiągnie w całym bieżącym roku wyniki zbliżone do naszych dotychczasowych osiągnięć, pomimo spodziewanego schłodzenia rynku reklamy w czwartym kwartale, a naszą pozycję osiągniętą w pierwszym roku ożywienia gospodarczego wykorzystamy do czerpania korzyści z dalszego wzrostu rynku po roku 2010.

Przychody platformy n wzrosły o 57,003 mln zł lub o 55,8% do 159,213 mln zł, w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2010 r., z 102,210 mln zł w analogicznym okresie 2009 r. Wzrost ten wynika głównie ze wzrostu przychodów z opłat abonamentowych o 60,463 mln zł lub 79,4% do 136,606 mln zł w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2010 r., a częściowo skompensowanego spadkiem pozostałych przychodów o 3,460 mln zł lub 13,3% do 22,607 mln zł w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2010 r. z 26,067 mln zł w analogicznym okresie 2009 r.
Wzrost przychodów z opłat abonamentowych wynika głównie ze wzrostu średniej liczby abonentów. Liczba abonentów netto platformy n wzrosła o 176.045 do średnio 734.878 w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2010 r. ze średniej 558.833 liczby abonentów w analogicznym okresie w 2009 r. ARPU platformy n wyniosło 60,3 zł w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2010 r. w porównaniu do 57,6 zł w analogicznym okresie 2009 r. Platforma n odnotowała przyrost liczby abonentów brutto na poziomie 35.493 w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2010 r., w porównaniu do 53.496 abonentów w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2009 r. TNK odnotowała wzrost przychodów o 7,974 mln zł do 12,104 mln zł w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2010 r. TNK powiększyła swoją bazę klientów netto, o ponad 10.000 w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2010 r. Na dzień 30 września 2010 r. TNK posiadała ponad 268.000 aktywnych klientów oraz bazę klientów na poziomie 624.000. Na dzień 30 września 2010 r. TNK HD posiadała ponad 10.000 aktywnych klientów. W okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2010 r. TNK odnotowała średnie ARPU na poziomie 12,1 zł. Platforma n odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 7,230 mln zł w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2010 r., w porównaniu do straty na poziomie EBITDA w wysokości 34,325 mln zł w analogicznym okresie 2009 r. Wzrost EBITDA wynikał głównie ze wzrostu przychodów.