Wzrost opłat za abonament RTV


Od 1 stycznia 2011 roku będą obowiązywały nowe stawki abonamentu radiowego i radiowo-telewizyjnego (RTV). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji właśnie opublikowała nowy cennik, z którego jasno wynika, że wszystkie stawki wzrosły. Od nowego roku opłaty za używanie odbiornika radiofonicznego będą wynosić od 5,35 zł za jeden miesiąc do 58,75 zł za cały rok. Z kolei za używanie odbiornika telewizyjnego od 17,15 zł za miesiąc do 188,30 zł za rok.


Opłaty za używanie odbiornika radiofonicznego od 2011 roku:
  • 5,35 zł za jeden miesiąc (do tej pory 5,30 zł)
  • 10,45 zł za dwa miesiące (do tej pory 10,40 zł)
  • 15,50 zł za trzy miesiące (do tej pory 15,40 zł)
  • 30,65 zł za sześć miesięcy (do tej pory 30,40 zł)
  • 58,75 zł za rok (do tej pory 58,20 zł)

Opłaty za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego od 2011 roku:
  • 17,15 zł za jeden miesiąc (do tej pory 17 zł)
  • 33,45 zł za dwa miesiące (do tej pory 33,20 zł)
  • 49,65 zł za trzy miesiące (do tej pory 49,30 zł)
  • 98,25 zł za sześć miesięcy (do tej pory 97,50 zł)
  • 188,30 zł za rok (do tej pory 186,70 zł)


KRRiT przypomina, że opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Opłaty na poczet 2011 r. można wnieść już w bieżącym roku. Oczywiście według nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku.

- Wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych - przypomina Jan Dworak, przewodniczący KRRiT.