Od 15 marca telewizja nowej generacji n wprowadza dwie nowe promocje: Wielka Rewolucja 2 i Mini Full. Będą one dostępne równolegle z już istniejącymi promocjami Wielka Rewolucja i Full, przy czym zasady dotychczasowych promocji także zostaną zmodyfikowane. Łącznie równolegle będą więc dostępne cztery oferty promocyjne.

Wielka Rewolucja 2

- umowy na 13 lub 24 miesiące
- odbiornik: nbox HDTV recorder (250 GB) w cenie aktywacji 99 zł
- abonament: przez cały okres trwania umowy wszystkie pakiety po 48 zł miesięcznie
- HBO, Cinemax, Filmbox i VOD PictureBox gratis do 2 miesięcy, następnie zostają automatycznie wyłączone
- dwa kanały nFilm HD i nFilm VOD jako opcja dodatkowa za 9,90 zł przez 6 miesięcy, później zgodnie z cennikiem, ale jest opcja rezygnacji przed upływem 6 miesięcy
- VOD Seriale jako opcja dodatkowa do 13 miesięcy za 15 zł miesięcznie, później zgodnie z cennikiem, ale jest opcja rezygnacji przed upływem 13 miesięcy
Mini Full

- umowa na 13 lud 24 miesiące
- odbiornik: nbox HDTV recorder (250 GB) w cenie aktywacji 48 zł lub Turbodekoder (500 GB) z aktywacją za 199 zł
- abonament: przez cały okres trwania umowy wszystkie pakiety wraz z nFilm HD i HDO za 78 zł miesięcznie
- Cinemax, Filmbox i VOD PictureBox gratis do 2 miesięcy, następnie zostają automatycznie wyłączone
- VOD Seriale jako opcja dodatkowa do 13 miesięcy za 15 zł miesięcznie, później zgodnie z cennikiem, ale jest opcja rezygnacji przed upływem 13 miesięcy
Wielka Rewolucja

- umowa na 13 miesięcy
- odbiornik: nbox HDTV za 0 zł
- abonament: przez cały okres trwania umowy wszystkie pakiety po 48 zł miesięcznie
- HBO, Cinemax i Filmbox gratis do 2 miesięcy, następnie zostają automatycznie wyłączone
- dwa kanały nFilm HD jako opcja dodatkowa za 9,90 zł przez 6 miesięcy, później zgodnie z cennikiem, ale jest opcja rezygnacji przed upływem 6 miesięcy

Różnica w porównaniu z dotychczas obowiązującą wersją promocji: nie jest dostępny nbox HDTV recorder (250 GB), ponieważ jest osiągalny w promocji Wielka Rewolucja 2.
Full

- umowa na 24 miesiące
- odbiornik: Turbodekoder (500 GB) w cenie aktywacji 99 zł
- abonament: przez cały okres trwania umowy wszystkie pakiety, opcje oraz kolekcje VOD za 99 zł miesięcznie

Różnica w porównaniu z dotychczas obowiązującą wersją promocji: po okresie umowy oferta przechodzi na warunki standardowe. Umowy podpisane do 10 marca po zakończeniu okresu porozumienia pozostają w cenie promocyjnej 99 zł.
W przypadku wszystkich promocji okres od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym umowa została zawarta - jest okresem bezpłatnym.

Promocje miały pierwotnie wejść w życie od 11 marca, ale ostatecznie wstrzymano je, a później poinformowano o przesunięciu ich startu na 15 marca.