3 marca 2010 przesłano nowe oprogramowanie dla własnych dekoderów z spółki Cyfrowy Polsat Technology, czyli dekoderów Mini (D1), Familijny (D2) i Familijny F300. Nowa wersja wprowadza we wszystkich tych dekoderach opcję AUTO FEC, umożliwiającą odbiór sygnału przy zmianie nadawania parametru FEC transpondera. Pomysł automatyzacji prawdopodobnie podyktowany jest zapowiadanymi zmianami FEC na 5/6 na transponderach CYFRY+.

Co prawda AUTO FEC jest w części dekoderów Cyfrowego Polsatu, ale pozostał problem na innych dekoderach (zostało jeszcze trochę starszych dekoderów Sagem, Thomson).

W oprogramowaniu 10.2111 b2 dla dekoderów MINI dokonano automatyzacji wartości FEC. Podczas ręcznego wyszukiwania kanałów abonent może tylko wprowadzić częstotliwość, SR i polaryzację.

W dekoderach F300 pojawił się ponadto tzw. "głęboki standby". Przy przytrzymaniu przycisku wyłączenia dekodera za pomocą pilota przez 5 sekund, dekoder przechodzi w tzw. "głęboki standby". W tym stanie dekoder pobiera minimalny prąd, jego funkcjonalność jest ograniczona. W takim przypadku użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem. W dekoderach Familijny F300 wprowadzono również zmianę poziomów jasności wyświetlacza.

Oprogramowanie aktualizuje się standardowo, po przejściu dekodera do standby (stan czuwania) lub ręcznie poprzez wybranie z Menu dekodera Ustawienia Systemowe – Aktualizacja Oprogramowania.