Od marca więcej zwolnionych z abonamentu RTV

Dobra informacja dla wielu Polaków, a niepokojąca dla Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od marca zwiększy się liczba osób zwolnionych z opłat abonamentowych.

Od 1 marca 2010 roku będzie obowiązywała nowa ustawa, która zwiększa liczbę grup zwolnionych z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Od teraz abonamentu płacić nie będą musiały m.in. osoby, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Abonamentu nie zapłacą także m.in. osoby bezrobotne; osoby, które ukończyły 75 lat; osoby niesłyszące, posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Warto jednak pamiętać, by skorzystać z ulgi zgodnie z prawem. W tym celu po 1 marca 2010 roku należy udać się na pocztę i wypisać odpowiednie dokumenty. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przewiduje, że powiększenie grup zwolnionych z abonamentu będzie skutkowało drastycznym spadkiem wpływów na rzecz TVP i Polskiego Radia.
media2.pl