Rejestracja

If you already have an account with us, please use the login panel below to access your account.

Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
 1. #1
  ..::SatTV User:.. Awatar LOOCKMAN
  Dołączył
  Apr 2008
  Posty
  51

  Domyślnie Jak Nagra3 hacked & Cams zostały złamane.

  How Nagra3 Cams Were Hacked & Cracked. Jak Nagra3 hacked & Cams zostały złamane.  Credit goes to Packin18 & Edmonton Guy for original concepts and n3 roms and eeproms Kredytowej jedzie do Edmonton Packin18 & Guy oryginalnych koncepcji i N3 ROM i EEPROMS
  dumps from dish and bell providers currently making way around irc and private śmieci z naczynia i dzwon dostawców sposób podejmowania obecnie około IRC i prywatnych
  underground forums around the net. underground forum około netto. Thank Packin18 for your N3 fix and no other. Podziemne fora dookoła sieć.Packin18 podziękować za N3 poprawki i żaden inny.

  A virgin non sub card was inserted into a modified blue T911 mod loader with 4053 muxs. A dziewiczą sub karta nie została włożona do zmodyfikowano niebieski T911 mod loader z 4053 muxs.
  The virgin non sub card was reset and the ATR was sent as usual. Dziewiczą nie sub karty zostało zresetowane i ATR została wysłana jak zwykle.
  A packet containing nops with a bclr instruction at the end was sent to the n3 cam. A pakiet zawierający PO z bclr instrukcji na końcu został wysłany do n3 cam.
  When the last bit of the checksum was sent to the CAM 16 additional clocks followed. Kiedy ostatnio trochę w kontrolna została wysłana do 16 CAM dodatkowe zegary przestrzegane.
  The CAM was soft reset by sending the RST CAM pin low from high. W CAM był miękki reset poprzez wysyłanie RST CAM pin niski z wysokim.
  As the CAM rst pin swung low a bunch of glitching followed. Jak CAM RST pin swung niskie kilka glitching przestrzegane.
  This glitching carried on until the RST CAM pin came high again. Ten glitching prowadzona aż do RST CAM pin wszedł wysoki ponownie.
  This glitching carried on for the first clock. Ten glitching przeprowadzone na pierwszy zegar.
  200+ additional clocks were sent to the card. 200 + dodatkowe zegary zostały wysłane do karty.
  The CAM i/o line was monitored for a full cycle low i/o pin result of the bclr instruction. W CAM I / O linii był monitorowany za pełny cykl niski I / O pin bclr wynika z instrukcji.
  The CAM was quickly reset, glitched, & clocked a few hundred times again. W CAM szybko został wyzerowany, glitched i zywał kilkaset razy ponownie. repeatidly.
  When the full cycle low i/o pin signal was seen N3 cams were hacked. Przy pełnym cyklu niski I / O pin sygnał był postrzegany N3 zostały hacked krzywek.
  The bclr instructions were removed and replaced with more bsets and bclr instructions W bclr instrukcje zostały usunięte i zastąpione bardziej bsets i instrukcje bclr
  that ROR'd rom and Eeprom a bit at a time out of the CAM i/o pin without need for the że ROR'd ROM i eepromu trochę w czasie z CAM I / O pin bez potrzeby na
  rom routines that usually handle I/O output. rom, że zazwyczaj procedury obsługi I / O wyjście.


  The packet was stored in the I/O buffer and the card reset before packet processing. Pakiet był przechowywany w I / O bufor i karty zresetować przed przetwarzania pakietów.
  The reset caused the program counter and the stack pointer to reset but not ram values. Resetuj spowodowane program przeciwdziałania i wskaźnik stosu, aby zresetować barana, ale nie wartości.
  The packet full of nops that pulled the i/o line low stayed resident in ram on soft reset. Pakiet pełen że PO cieszy się I / O linii niskiej pozostał rezydentem w barana na miękki reset.
  The card was reset and the addressbus latching of the reset vector was glitched until Karta została zresetowana i addressbus impulsowego z zresetować wektor był aż glitched
  the new reset vector became the i/o buffer where NOPS and BCLR code opened N3. nowych zresetować wektora stał się I / O bufor, gdzie PO i BCLR otwarty kod N3.

  N3 roms/eeproms (142/206/240) for all providers has successfully been dumped. N3 ROM / EEPROMS (142/206/240) dla wszystkich dostawców została pomyślnie po cenach dumpingowych.
  (interestingly enough this attack works on all N1/N2 cams/icams as well) (ciekawostka ten atak działa na wszystkich N1/N2 krzywek / icams także)
  (i dont have any D--E cams do you?) (i dont mieć D - E krzywek Pan?)

  Mała modyfikacja

  Czy to jest tylko zwykła defekacja?

  Cześć h--piraci satelity k.

  Znajdziesz to interesująca lektura.

  Kredyt jedzie do Packin18 & Edmonton Guy'a dla oryginalnych koncepcji i n3 roms i eeproms
  dumpowania z disha i providerów aktualnie robiących drogą dookoła irc i prywatnych forów
  metra dookoła sieci. tajnie forum około netto. Podziękuj Packin18 dla twojego N3 sposobu i żadnego innego.

  Dziewicza sub karta została włożona do zmodyfikowanego niebieskiego T911 mod loadera z 4053 muxs.
  Dziewicza sub karta została zresetowana i antynadawanie - odbiór został wysłany jak zwykle.
  Pakiet zawierający nops z bclr instrukcją na końcu został wysłany do n3 camu.
  Kiedy ostatni kawałek checksum został wysłany do CAM 16, dodatkowe zegary nastąpiły.
  CAM soft została zresetowana przez wysyłanie RST CAM piny niskiej od wysokiego.
  Ponieważ CAM rst piny oscylowały na niskim poziomie i wiązka usterki nastąpiła.
  Ta usterka była, dopóki RST CAM pin nie przychodzi wysoki znów.
  Ta usterka rozniosła się dla pierwszego zegara.
  200 + dodatkowe zegary zostały wysłane do karty.
  CAM I/O linia była monitorowana dla pełnego cyklu niskiego I/O skutek pin bclr instrukcji.
  CAM szybko została zresetowana, usterka, & zmierzony czas kilka stu razów znów.
  Kiedy pełny cykl niski I/O sygnał pin, i był widziany N3 kamery zostały zhakowane
  bclr instrukcje zostały usunięte i zostały zastąpione z więcej bsets i bclr instrukcjami,
  że ROR'd zrobiłby rom i Eeprom trochę to jednocześnie z CAM I/O pin bez potrzeby dla
  rom procedur, które zwykle sprawują się, I/O produkcja.


  Pakiet został zgromadzony mną I/O bufor i kasowanie karty przed przetwarzaniem pakietu.
  Kasowanie spowodowało program przeciwnie i wskaźnik stosu, by zresetować ale nie uwalić wartości.
  Pakiet pełny nops, który pociągnął, I/O linia niewysoko została pozostawana stacjoner w ram na miękkim kasowaniu.
  Karta została zresetowana i addressbus zamykający się na zasuwę wektora kasowania był glitched do nowy wektor kasowania stał się I/O bufor, gdzie NOPS i BCLR kod otworzył N3.

  N3 roms / eeproms (142/206 / 240) dla wszystkich dostarczycieli szczęśliwie został wyrzucony.
  (interesująco wystarczająco ten atak kontynuuje pracę zupełnie N1 / N2 cam / icams również)
  (ja dont ma trochę D--E cam robią cię?)

  A to orginał

  How Nagra3 Cams Were Hacked & Cracked. Jak Nagra3 hacked & Cams zostały złamane.


  Hello h--k satellite pirates.

  You will find this an interesting read.

  Credit goes to Packin18 & Edmonton Guy for original concepts and n3 roms and eeproms
  dumps from dish and bell providers currently making way around irc and private
  underground forums around the net. underground forum około netto. Thank Packin18 for your N3 fix and no other.

  A virgin non sub card was inserted into a modified blue T911 mod loader with 4053 muxs.
  The virgin non sub card was reset and the ATR was sent as usual.
  A packet containing nops with a bclr instruction at the end was sent to the n3 cam.
  When the last bit of the checksum was sent to the CAM 16 additional clocks followed.
  The CAM was soft reset by sending the RST CAM pin low from high.
  As the CAM rst pin swung low a bunch of glitching followed.
  This glitching carried on until the RST CAM pin came high again.
  This glitching carried on for the first clock.
  200+ additional clocks were sent to the card.
  The CAM i/o line was monitored for a full cycle low i/o pin result of the bclr instruction.
  The CAM was quickly reset, glitched, & clocked a few hundred times again.
  When the full cycle low i/o pin signal was seen N3 cams were hacked.
  The bclr instructions were removed and replaced with more bsets and bclr instructions
  that ROR'd rom and Eeprom a bit at a time out of the CAM i/o pin without need for the
  rom routines that usually handle I/O output. 2. #2
  ..::SatTV Przyjaciel::.. Awatar Puzon
  Dołączył
  May 2006
  Przegląda
  Kosmos
  Posty
  774

  Domyślnie Odp: Jak Nagra3 hacked & Cams zostały złamane.

  co to za chore tłumaczenie? jak się bierzesz za przekładanie z tamtego na nasz to zrób to np tak:
  fuck off
  tłumaczenie:
  odejdź, jestem zdenerwowany


  ps. to nie do Ciebie, jakby co

 3. #3
  ..::SatTV User:.. Awatar LOOCKMAN
  Dołączył
  Apr 2008
  Posty
  51

  Domyślnie Odp: Jak Nagra3 hacked & Cams zostały złamane.

  Tłumaczył mi to automatyczny translator. Z lewej strony tekst orginalny a z prawej translator. Nie wyszło to najlepiej. Zweryfikuje to.
  Pozdrawiam

 4. #4
  ..::SatTV User:..
  Dołączył
  Nov 2008
  Posty
  44

  Domyślnie Odp: Jak Nagra3 hacked & Cams zostały złamane.

  czyli co?kiedy beda sopfty na n3?

 5. #5

  Domyślnie Odp: Jak Nagra3 hacked & Cams zostały złamane.

  Genialne "aby zresetować barana"

 6. #6
  ..::SatTV Przyjaciel::.. Awatar Puzon
  Dołączył
  May 2006
  Przegląda
  Kosmos
  Posty
  774

  Domyślnie Odp: Jak Nagra3 hacked & Cams zostały złamane.

  Cytat Zamieszczone przez LOOCKMAN Zobacz posta
  Tłumaczył mi to automatyczny translator. Z lewej strony tekst orginalny a z prawej translator. Nie wyszło to najlepiej. Zweryfikuje to.
  Pozdrawiam
  dzięki już to jakoś wygląda:good

  ale automaty zabijają:gleba
  (i dont have any D--E cams do you?) (i dont mieć D - E krzywek Pan?)
  kto to Pan Krzywek :hehehe

 7. #7
  ____†____
  Dołączył
  Feb 2007
  Przegląda
  UK
  Posty
  1,999

  Domyślnie Odp: Jak Nagra3 hacked & Cams zostały złamane.

  LOOCKMAN
  Wbij to w orginale a tlumaczenie zrob pod spode bo nie idzie tego naprawde czytac.
  Pozatym nie wim co za tlumacz to przekladal.


 8. #8
  ..::SatTV User:..
  Dołączył
  Jan 2009
  Posty
  2

  Domyślnie Odp: Jak Nagra3 hacked & Cams zostały złamane.

  kiedy będą klucze i oprogromowanie

 9. #9

  Domyślnie Odp: Jak Nagra3 hacked & Cams zostały złamane.

  A kto to wie ??
  Nielegalny to jest rząd w Polsce ! :snajper :becek

  Nie odpowiadam za materiały/pomoce tutaj umieszczone ... !! :ruzga

 10. #10
  ____†____
  Dołączył
  Feb 2007
  Przegląda
  UK
  Posty
  1,999

  Domyślnie Odp: Jak Nagra3 hacked & Cams zostały złamane.

  mateu100
  zaraz ktos wrzuci. Poczekaj...


 

 
Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •