n obniża ceny za kanały filmowe


Od 4 marca 2008 ITI Neovision - operator cyfrowej platformy satelitarnej n wprowadził zmiany w ofercie. Przy wyborze HBO + Cinemax razem obniżono cenę do 35 zł zamiast 40 zł. Dodatkowo opcja do 2 miesięcy gratis. Obniżono też cenę za pakiet Filmbox z 15 zł do 9,90 zł.

Opcje Dodatkowe HBO, Cinemax "do 2 miesięcy gratis”

Przy zawieraniu nowej umowy można wybrać HBO lub Cinemax lub HBO+Cinemax razem w opcji „do 2 miesięcy gratis”. Okres bez opłat liczony jest do końca miesiąca, w którym abonent aktywował opcje dodatkowe + kolejny 1 pełen miesiąc. Można wybrać albo HBO, albo Cinemax lub HBO+Cinemax razem.

Jeśli przed końcem promocji abonent n nie wyłączy HBO, Cinemax wtedy za wybrane opcje dodatkowe zaczyna naliczać się opłata zgodnie z cennikiem. Jeśli abonent ma włączone HBO i Cinemax, to cena wynosi 35 zł a nie 40 zł.

„HBO+Cinemax” w cenie 35 zł
Przy wyborze HBO+Cinemax razem, abonent n zapłaci za 35 zł zamiast 40 zł.

Oferta Specjalna „Filmbox” za 9,90 zł
Niezależnie od zmian dotyczących HBO i Cinemax ITI Neovision wprowadza specjalną promocję na pakiet 3 kanałów filmowych z SPI - „Filmbox”. W tej promocji 3 kanały filmowe „Filmbox” są w cenie 9,90 zł zamiast 15 zł miesięcznie.

Minimalny czas korzystania z „Filmbox” w tej promocji to 6 miesięcy, po tym okresie cena za „Filmbox” naliczana jest zgodnie z cennikiem. Oprócz opisanych zmian zawsze jest możliwość wyboru pakietu „Filmbox” w cenie standardowej 15 zł.