830 tys. abonentów telewizji n


Na koniec pierwszego kwartału 2011 roku platforma n miała 830 tys. abonentów. Jest to wzrost o 15 proc. w stosunku do końca marca 2010 roku, kiedy miała ich 724 tys. Na koniec 2010 roku liczba abonentów platformy n wynosiła 805 tys. abonentów, co oznacza, że w pierwszym kwartale 2011 roku przybyło ich 25 tys. ARPU wzrosło o 5 proc. do 59,9 zł w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim.


Przychody płatnej telewizji wzrosły o 38 mln zł, czyli 28 proc. rok do roku i wyniosły 176 mln zł. Podstawowym czynnikiem był wzrost liczby abonentów o 15 proc. rok do roku do 830 tysięcy, wraz z 5 proc. wzrostem ARPU. W efekcie, przyrost przychodów z usług abonamentowych wyniósł 33 mln zł. Liczba klientów przedpłaconych usług HD wzrosła do 38 tys. klientów, dodając kolejne 5 mln zł do przychodów segmentu.

EBITDA poprawiło się o 23 mln zł rok do roku do poziomu -2 mln zł. Wysoki poziom dźwigni operacyjnej wraz z dokładnie zarządzaną bazą kosztów pozwoliły przełożyć blisko dwie trzecie wzrostu przychodów bezpośrednio na wynik EBITDA. Głównymi obszarami, w których koszty były wyższe niż rok temu były zmienne koszty treści programowych związane ze wzrostem liczby abonentów i klientów, jak również koszty dekoderów sprzedawanych klientom TNK.

Markus Tellenbach, Prezes Zarządu Grupy TVN powiedział:

Wyniki Grupy TVN w pierwszym kwartale odzwierciedlą przede wszystkim zróżnicowanie naszego modelu biznesowego oraz postęp jakiego dokonaliśmy w działalności płatnej telewizji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Platforma n ma największy udział we wzroście przychodów i EBITDA Grupy, co potwierdza naszą strategiczną decyzję o dywersyfikacji źródeł przychodów na obszary pozareklamowe. Nadal jednak korzystamy ze wzrostu rynku reklamy, który zgodnie z naszymi oczekiwaniami przyczynił się do dwucyfrowego wzrostu przychodów i rentowności w segmencie Online. Na tle niższego niż oczekiwany przez naszą branżę wzrostu rynku reklamy telewizyjnej, podjęliśmy szereg działań niezbędnych do utrzymania wiodących udziałów w oglądalności przy jednoczesnym zabezpieczeniu rentowności. Przy silnej pozycji naszej działalności w segmentach płatnej telewizji i Online pozostajemy również optymistami co do długoterminowych perspektyw wzrostu dla segmentu telewizyjnego. Konsekwentnie realizujemy nasze strategiczne inicjatywy, w tym wprowadzenie pakietowej oferty usług platformy n i TP S.A. Budowanie wartości dla udziałowców jest w centrum naszych działań i z radością podzielę się z Państwem dalszymi postępami w operacyjnych i finansowych wynikach Grupy TVN.