805 tys. abonentów platformy n


Platforma n zakończyła 2010 rok z 805 tys. abonentów. Ich liczba wzrosła o 66 tys. w czwartym kwartale. ARPU platformy n na koniec 2010 roku wyniosło 60,2 zł, co oznacza wzrost o 5% w skali roku. Operator spodziewa się dalszej poprawy warunków rynkowych i wyników spółki w roku 2011. Jego zdaniem platforma n powinna osiągnąć dodatni wynik EBITDA za cały rok i zacząć generować dodatnie wolne przepływy pieniężne pod koniec roku dzięki wzrostowi liczby klientów usług HD o wysokim ARPU do poziomu 1 mln, w tym 100 tys. klientów oferty pre-paid HD.


Dochody płatnej telewizji wzrosły w czwartym kwartale o 36 mln zł lub 28% rok do roku. Głównym motorem tak dobrych wyników jest wzrost bazy abonentów i klientów, który wyniósł średnio 18% rok do roku, wyprzedzając innych operatorów satelitarnych, którzy zwiększyli swoją bazę klientów o około 5%. Oferta była ponownie głównym obszarem wzrostu z przyrostem przychodów o 24 mln zł, czyli 19% rok do roku, głównie dzięki 16% wzrostowi bazy abonenckiej w połączeniu z wzrostem ARPU o 5% w wyniku podwyżki cen w czerwcu 2010.

Łączne roczne przychody wzrosły o 168 mln zł do poziomu 613 mln zł, odnotowując stopę wzrostu w wysokości 38%.

Porównywalna EBITDA w czwartym kwartale wzrosła o 23 mln zł rok do roku do poziomu -36 mln zł. Ta dalsza poprawa odzwierciedla wzrost przychodów częściowo zniwelowany zwiększeniem kosztów operacyjnych związanych z rozszerzeniem oferty programowej i znacznie wyższej bazy abonenckiej. Wartości raportowane były niższe niż porównywalna EBITDA o 18 mln zł ze względu na jednorazowe koszty restrukturyzacji związane ze zmianą modelu biznesowego serwisu transakcyjnego VoD. Całoroczna porównywalna EBITDA wyniosła -53 mln zł, po poprawie o 104 mln zł w porównaniu do wyniku z 2009 roku. Raportowana EBITDA w 2010 roku wyniosła -71 mln zł i była niższa niż dane porównywalne, z tego samego powodu, jak wspomniano powyżej dla czwartego kwartału

Platforma n łącznie z Telewizją na Kartę na koniec 2010 roku posiadały 1,127 mln aktywnych abonentów i klientów. Na koniec 2009 roku było to 954 tys. Wzrost wyniósł zatem 173 tys. abonentów.