n: oferta świąteczna z usługą multiroom HD


22 listopada br. telewizja nowej generacji n wprowadza specjalną ofertę świąteczną z usługą multiroom HD, dzięki której na święta w domach zagości dwa razy więcej rozrywki w jakości HD. Dzięki rozwiązaniu multiroom, podpisując jedną umowę, abonent telewizji n będzie mógł jednocześnie oglądać dwa różne kanały na telewizorach w dwóch różnych pomieszczeniach swojego domu.


Zawierając umowę w jednej z wybranych promocji: „Full multiroom”, „Mini Full multiroom” lub „Wszystkie pakiety n multiroom” przez pierwszy rok Klient płaci wyłącznie abonament zgodny z promocją którą wybrał. Na drugim dekoderze ogląda dokładnie tę samą ofertę za 0 zł aż przez 12 miesięcy.

W promocjach świątecznych abonament za usługę multiroom HD 0 zł przez pierwszy rok trwania umowy.

1. Co to jest nMultiroom HD?
Multiroom pozwala oglądać niezależnie programy telewizyjne n na dwóch telewizorach w dwóch różnych pomieszczeniach. Teraz w jednym pokoju można oglądać Wojnę domową, a w drugim Taniec z gwiazdami.

Obydwa, połączone w sieć dekodery, posiadają funkcje:

  • nagrywania, zatrzymywania i cofania programu,
  • przeglądania listy nagrań,
  • wypożyczania filmów i kolekcji VOD.


Jeśli zdecydujesz się na wspólne oglądanie, wystarczy zatrzymać program na jednym
telewizorze, przejść do drugiego pomieszczenia i wznowić oglądanie.

2. Warunki świątecznych promocji

Promocje świąteczne uruchomione od 22 listopada to:
  • Wszystkie pakiety n – Multiroom
  • Mini Full – Multiroom
  • Full – Multiroom

Z powyższymi promocjami równolegle funkcjonują dotychczasowe promocje:
Wielka Rewolucja 2, Wszystkie pakiety n, Mini Full oraz Full.

Tabela opłat aktywacyjnych oraz abonamentowych  • Wszystkie pakiety n – Multiroom
(1) Okres od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym umowa została zawarta jest okresem bezpłatnym.
(2) Dostęp do usługi multiroom do 13 miesięcy gratis, od 13 pełnego miesiąca do 24 miesiąca opłata za usługę wynosi 20 zł miesięcznie.
(3) Opcje: HBO, Cinemax, Filmbox, Picturebox są włączone automatycznie dla Klienta do końca drugiego miesiąca gratis, po okresie bezpłatnym opcje ulegają automatycznemu wyłączeniu.
(4) Opcja dodatkowa nFilmHD jest możliwa do zaznaczenia opcjonalnie przy tworzeniu umowy w aplikacji NAS przez Sprzedawcę. Klient otrzymuje przez 6 miesięcy dostęp do opcji za jedyne 9,90. W przypadku rezygnacji z opcji, dyspozycję wyłączenia należy zgłosić najpóźniej w ostatnim miesiącu promocyjnym (6 mies.) do Centrum Abonenta w przeciwnym wypadku opcja zostanie naliczona zgodnie z cennikiem.
(5) Kolekcja VOD nSeriale również jest możliwa do zaznaczenia opcjonalnie przy tworzeniu umowy w aplikacji NAS przez Sprzedawcę. Klient otrzymuje przez 13 miesięcy dostęp do kolekcji nSeriale za jedyne 15 zł/miesięcznie. W przypadku rezygnacji z Kolekcji, dyspozycję wyłączenia należy zgłosić najpóźniej w ostatnim miesiącu promocyjnym (13 mies.) do Centrum Abonenta w przeciwnym wypadku kolekcja zostanie naliczona zgodnie z cennikiem.
  • Mini Full – Multiroom
(1) Okres od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym umowa została zawarta jest okresem bezpłatnym.
(2) Dostęp do usługi multiroom do 13 miesięcy gratis, od 13 pełnego miesiąca do 24 miesiąca opłata za usługę wynosi 20 zł miesięcznie.
(3) Opcje Cinemax, Filmbox, Picture Box są włączone automatycznie dla Klienta do 2 miesięcy gratis, po okresie bezpłatnym opcje i kolekcja ulegają automatycznemu wyłączeniu.
(4) Kolekcja nSeriale jest możliwa do zaznaczenia opcjonalnie przy tworzeniu umowy w aplikacji NAS przez Sprzedawcę. Klient otrzymuje przez 13 miesięcy dostęp do kolekcji nSeriale za 15zł/miesięcznie . W przypadku rezygnacji z Kolekcji, dyspozycję wyłączenia należy zgłosić najpóźniej w ostatnim miesiącu promocyjnym (13 mies.) do Centrum Abonenta w przeciwnym wypadku kolekcja zostanie naliczona zgodnie z cennikiem.
  • Full – Multiroom
(1) Okres od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym umowa została zawarta jest okresem bezpłatnym.
(2) Dostęp do usługi multiroom do 13 miesięcy gratis, od 13 pełnego miesiąca do 24 miesiąca opłata za usługę wynosi 20 zł miesięcznie.

3. Warunki oraz proces dostarczenia drugiego dekodera HD DVB-T

1. Klient podpisując umowę w jednej z powyższych promocji, jednocześnie składa zamówienie na dostarczenie dekodera białego nbox HD DVB-T, który otrzyma na własność.
2. Dekoder DVB-T będzie wysłany do Klienta osobną przesyłką kurierską w terminie co najmniej 14 dni od skorzystania z promocji.
3. Warunkiem dostarczenia dekodera jest nieodstąpienie przez Klienta do 10 dni od podpisanej umowy.
4. Kwotę należną za dostarczony dekoder DVB-T, Klient przekazuje kurierowi. Sprzedawca w punkcie pobiera tylko opłatę aktywacyjna za Turbodekoder.

4. Instalacja. Podstawowe wymagania techniczne

1. Zainstaluj antenę satelitarną.
2. Podłącz Turbodekoder HD do instalacji antenowej.
3. Turbodekoder HD: W menu "Instalacja"; "Ustawienia Sieci" należy wybierać z pośród 3 opcji metodę połączenia zgodną z siecią ( "Bezpośrednie Połączenie Między Dekoderami"), którą użyjemy do połączenia dekoderów i uruchomić opcję "Konfiguracja Automatyczna" aby "Czarny" dekoder przeprowadził konfiguracje sieci dla usługi Multiroom.
4. Podłącz Biały dekoder HD do Turbodekodera HD kablem Ethernet i opcjonalnie do anteny satelitarnej i naziemnej.
5. Biały dekoder HD: Po przygotowaniu konfiguracji "Turbodekodera HD", uruchamiamy "Biały dekoder HD". Po włączeniu zasilania dekoder ITI-2850ST wyświetla kolejno (w ciągu kilku minut): ekran powitalny, ekran informujący o sprawdzaniu wersji oprogramowania, a potem Ekran Aktywacyjnym z informacją o sprawdzaniu połączenia sieciowego z "Czarnym" dekoderem. Jeżeli połączenie zostanie nawiązane i karta dekodująca będzie zawierała aktualne uprawnienia odbioru, na ekranie telewizora zobaczymy program TVN HD.
5. Możliwości połączenia dekoderów

1. Wersja minimalna:
- Turbodekoder HD podłączony dwoma niezależnymi przewodami z anteny satelitarnej
- Biały dekoder HD podłączony do Turbodekodera HD za pomocą przewodu Ethernet, bez kabla z anteny satelitarnej
2. Wersja bez dostępu do Internetu:
- Turbodekoder HD podłączony dwoma niezależnymi przewodami z anteny satelitarnej
- Biały dekoder HD podłączony do Turbodekodera HD za pomocą przewodu Ethernet, dodatkowo do anteny satelitarnej i opcjonalnie także do naziemnej (DVB-T)
3. nMultiroom:
- Turbodekoder HD podłączony dwoma niezależnymi przewodami z anteny satelitarnej oraz przewodem Ethernet do routera lub switcha z doprowadzonym Internetem
- Biały dekoder HD podłączony do routera/switcha za pomocą przewodu Ethernet, dodatkowo do anteny satelitarnej i opcjonalnie także do naziemnej (DVB-T)
4. Metody pomocniczne:
- w przypadku problemów z dokonaniem połączenia możliwe jest wykorzystanie połączania przez sieć energetyczną lub światłowodem. Możliwy jest zakup stosownych urządzeń, ale są one opcjonalne i są potrzebne tylko, jeśli występują przeszkody uniemożliwiające standardowe połączenie.