BY FREEBOX NBOX
[email protected]

Projekt powstał z ogółno dostępnych materiałów STLinux + DuckBox + trochę wiedzy z zakresu elektroniki i programowania

23.12.2010 - U-Boot 1.3.1 052
Obecna wersja boota przeznaczona jest dla tunerów serii BSLA i BSKA :
- LAN91C113 (wymagana modyfikacja płyty głównej)
- Frontpanel BSLA-VFD oraz BSKA-LED
- flash M28W320FST oraz M28W320FSU
- USB

M28W320FST
M28W320FSU

Przykładowe konfiguracje dla boota:

- start z USB Pendrive
set bootargs 'console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 rw mem=128m [email protected],[email protected] rootdelay=6 init=/bin/devinit'
setenv bootcmd 'usb reset;ext2load usb 0:1 a5000000 /boot/uImage;bootm a5000000'

- start z USB Dysk HDD
set bootargs 'console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 rw mem=128m [email protected],[email protected] rootdelay=6 init=/bin/devinit'
setenv bootcmd 'usb reset;sleep 4;usb reset;ext2load usb 0:1 a5000000 /boot/uImage;bootm a5000000'

- start z NFS
set bootargs 'console=ttyAS0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=/opt/nbox/release,tcp rw ip=192.168.2.200:192.168.2.100:192.168.2.1:255.255 .255.0:nbox:eth0ff mem=128m [email protected],[email protected] nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:22:33:44:55 init=/bin/devinit'
setenv bootcmd 'nfs a5000000 192.168.2.100:/opt/nbox/release/boot/uImage;bootm a5000000'

23.12.2010 - Modyfikacje płyty głównej
Modyfikacja dla karty sieciowej LAN91C113:
LAN1
LAN2

Modyfikacja dla głowicy SAT aby działał DISEQ: (można pominąć modyfikację jeżeli nie używamy DISEQ - głowica będzie działać w pełni poprawnie)
BSLA1
BSLA2

BSKA1
BSKA2

23.12.2010 - Testowa wersja V2 (System plików + Enigma2)
- LAN91C113 (wymagana modyfikacja płyty głównej)
- frontpanel BSLA-VFD oraz BSKA-LED
- frontend + DISEQ (dla BSLA tylko jedna głowica)
- pilot (nie działa LongKeyPressed, repeat tylko dla key:up/down/right/left)
- fan_control BSLA
- czytnik kart (w trybie Phoenix)

Inne:
- przy starcie ładowany jest OSCAM4173_NBOX (jest to wersja z poprawioną funkcją Phoenix_Receive >> IO_Serial_Read, w oryginalnym oscam'ie podczas przełączania kanałów może wystąpić (Error timeout RX) co powoduje zawieszenie obsługi karty)
- dostosowana skórka DreamTV-HD + picony
- aktualna lista kanałów z Lakiego
- dla pilota BSKA funkcję PVR pełnią przyciski : RED-record GREEN-play YELLOW-pause BLUE-stop N-play_list
- domyślnie ustawione jest wyjście HDMI 1080i
- login:root hasło:brak

Problemy:
- nie działa poprawnie SATA

Obraz systemu należy załadować do Pendive za pomocą programu (bska_v2.img należy umieścić w katalogu c:\HDClone Images) HDClone

BSKA_V2
BSLA_V2

24.12.2010 - Testowa wersja V2 (System plików + Enigma2) archiwum tar.gz

BSKA_V2
BSLA_V2


Oryginalna strona:http://freebox.lamerek.com/
Jeżeli to działa to jest fajnie .Ja nie sprawdzę narazie brak przedmiotu do testów