Selteco Flash Designer v5.0.30.2Create Flash animations for your Web site, using more than 130 animation effects like Fade, Zoom, or Rotate. Animate images, shapes or texts, and add MP3 or WAV sound to your Flash movie. Define buttons and OnClick or OnOver actions. Import existing SWF clips. Export animations in SWF format and generate HTML code necessary to integrate Flash movie with your Web page. Flash Designer works with all HTML editors including Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver or GlobalScape CuteSite. Save space with object cloning and image optimization. Use ActionScript, create roll-over buttons, transparent Flash movies, tween animations, HTML formatted text, multi-threaded sprites, gradient and tiled bitmap fills. Novice users can use intro animation wizard and slide show wizard. Version 5.0.23.7 is compatible with Internet Explorer 7.

Utworz animacje Blysku dla twojej witryny, uzywajac wiecej niz 130 skutkow animacji jak Zaniknac, Wzniesc sie, albo Obrocic sie. Ozywione obrazy, ksztalty albo teksty i dodaj MP3 albo dzwiek WAV do twojego filmu Blysku. Zdefiniuj guziki i OnClick albo dzialania OnOver. Import istniejace spinacze SWF. Animacje eksportu w formacie SWF i wygeneruj kod HTML konieczny, by laczyc film Blysku z twoja strona Sieci. Prace Projektanta blysku z wszystkimi edytorami HTML zawierajacymi FrontPage Microsoft, Dreamweaver Macromedia albo CuteSite GlobalScape. Uratuj przestrzen z klonowaniem przedmiotu i zobrazuj optymalizacje. Uzyj ActionScript, utworz potoczyc sie - przez guziki, przezroczyste filmy Blysku, animacje tween, HTML sformatowal tekst, wielo - - nawlokles duszki, nachylenie i kryte dachowkami pelnie bitmapy. Uzytkownicy nowicjusza moga uzyc czarodzieja animacji niezwyciezonosc i posuwac czarodzieja pokazu. Wersja 5.0.23.7 jest kompatybilny z Internetem Explorer 7. (tl. z translatora)

Kod:
http://rapidshare.com/files/10123395/sfd.rar