Najnowsze przygody paj?ka

Data Premiery:
?wiat: 22 wrze?nia 2005
Polska: 14 pa?dziernika 2005

Ultimate Spider-Man to kolejna propozycja firmy Activision dla wielbicieli przygod Cz?owieka Paj?ka. Realizacj? produktu zaj??o si? doskonale znane wielbicielom „rozpinacza paj?czyn” studio Treyarch...

W przeciwie?stwie do poprzednich produkcji, gra nie nawi?zuje do popularnych filmow Sama Raimi’ego, ale koncentruje si? na wydawanym w Stanach Zjednoczonych komiksie pod tym samym tytu?em. Ultimate Spider-Man to przystosowana do potrzeb naszych czasow opowie?? o pocz?tkach Petera Parkera, jako super-bohatera. W nowej serii komiksow, ow m?odzieniec nadal tylko „spotyka si?” z Mary Jane Watson, ucz?szcza na studia i przy okazji dorabia sobie w wydawnictwie Daily Bugle, pracuj?c przy aktualizacji stron internetowych gazety.

Akcj? programu obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Jako Spider-Man, gracz mo?e przemierza? okolice Manhattanu oraz Queens, a tak?e odwiedza? znane z komiksu lokacje: uczelni?, budynek Daily Bugle i rodzinny dom. Gra zbudowana jest na podobnej zasadzie, co „filmowe” przygody Spider-Mana: wykonujemy ro?ne misje, pomi?dzy ktore wpl?tano w?tek przewodni, zwi?zany z eksterminacj? super-?otrow, takich jak np. Electro czy Rhino. Oprocz postaci Cz?owieka Paj?ka, w Ultimate Spider-Man gracz mo?e si? rownie? wcieli? w rol? Venoma – prywatnie najwi?kszego wroga Petera Parkera, ktory dysponuje zbli?onymi do Spider-Mana umiej?tno?ciami: rozpinaniem sieci, chodzeniem po ?cianach, itd. Jedyna ro?nica pomi?dzy bohaterami polega na tym, ?e moc Venoma czerpana jest ze specyficznego kostiumu, b?d?cemu w istocie symbiontem pozaziemskiego pochodzenia. Aby prze?y?, musi on nieustannie „?ywi? si?” cywilami, gdy? tylko w ten sposob zapewni swojemu w?a?cicielowi pe?ni? si?.

Obaj panowie pojedynkuj? si? na ulicach Nowego Jorku za pomoc? rozbudowanego systemu walki wr?cz, obejmuj?cego ro?ne podstawowe ciosy oraz specyficzne dla ka?dego bohatera kombosy. Dodatkowo Venom – dzi?ki zwi?kszonej mocy – potrafi wyrywa? i wykorzystywa? w potyczkach elementy otoczenia.

Ultimate Spider-Man posiada ?adn?, rysunkow? opraw? wizualn?. Skojarzenie z komiksem s? jak najbardziej na miejscu (ka?dy bohater otoczony jest nawet czarnym konturem), zw?aszcza, ?e wszystkie przerywniki filmowe rownie? zrealizowane s? w formie historyjki obrazkowej.

na pare godzin starczy

Kod:
http://rapidshare.de/files/4406501/Spider_man_the_move.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/4408214/Spider_man_the_move.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/4408887/Spider_man_the_move.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/4408990/Spider_man_the_move.part4.rar.html
Kod:
ftp://1:[email protected]:8767/