Mozilla Messaging, nowa spółka zależna Fundacji Mozilla specjalizująca się w poczcie elektronicznej, ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie działalności. Jednocześnie owa organizacja open source uruchamia prace nad Thunderbirdem 3.
mozilla_logo.jpgMozilla Messaging początkowo skoncentruje się na rozwoju aplikacji Thunderbird 3, która wniesie wiele istotnych usprawnień, a zwłaszcza zintegrowany kalendarz, lepsze wyszukiwanie i większy komfort dla użytkowników.

Thunderbird to darmowy, otwarty klient poczty elektronicznej wykorzystywany przez miliony ludzi na całym świecie. Program powstaje zgodnie z modelem open source, na którym oparty jest też rozwój popularnej przeglądarki Mozilla Firefox.

Mozilla Messaging stworzyła zespół odpowiedzialny za rozwój produktu, który będzie współpracować ze społecznością programistów z całego świata.

Mozilla Messaging jest w 100 procentach własnością Mozilla Foundation. W skład zarządu wchodzą David Ascher jako prezes, Christopher Beard jako wiceprezes i dyrektor generalny Mozilla Labs oraz Marten Mickos, prezes MySQL AB, dostawcy otwartego oprogramowania bazodanowego.Źrodlo: ******s