Formatowanie modułu Diablo Cam Light / Wireless za pomocą CAS Interface 3


UWAGA:


Aby poprawnie funkcjonowała opcja formatowania modułu, w oprogramowaniu CAS Studio wymagane jest ustawienie języka angielskiego !!!

W sytuacji ustawienia języka polskiego w CAS Studio, formatowanie / kasowanie nie będzie funkcjonowało !!!1. Przechodzimy do zakładki CAM Disk functions2. Następnie naciskamy przycisk Format3. Pojawi nam się okno informujące, że wszystkie dane zostaną usunięte ! oraz czy chcemy kontynuować ? Potwierdzamy naciskając przycisk Yes.
4. Program rozpocznie formatowanie modułu informując nas o tym stosownym komunikatem.

Formatowanie modułu trwa około 2 min 30 sek.5. Po pomyślnym zakończeniu formatowania, zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem przez program.==================================================


Napisał [email protected]monte78