Akcje Cyfrowego Polsatu po 12,5 zł

Cena sprzedaży akcji dla Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych w Ofercie Globalnej Cyfrowego Polsatu, największej cyfrowej platformy satelitarnej w Polsce pod względem liczby abonentów, została wyznaczona na 12,5 zł. Cenę tę ustalił akcjonariusz sprzedający, spółka Polaris Finance.

Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Globalnej została ustalona na niemal 67,1 mln. W związku z tym łączna wartość oferty wyniesie 839 mln zł.

Popyt zgłoszony przez Inwestorów Instytucjonalnych podczas budowy księgi popytu kilkukrotnie przeważył liczbę oferowanych akcji.

Około 60,6 mln akcji oferowane jest polskim i zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym, a 6,5 mln polskim Inwestorom Indywidualnym.

- Zakończyliśmy bardzo intensywną serię spotkań z inwestorami w Europie, a także USA. Bardzo pozytywnie odbierali nasze dotychczasowe osiągnięcia, rynek, na którym działamy, a także klarowną strategię – stwierdził Dominik Libicki, Prezes Cyfrowego Polsatu.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z ustalonej ceny oferowanych akcji. Z niecierpliwością oczekujemy też współpracy pomiędzy naszymi dotychczasowymi akcjonariuszami, a nowymi inwestorami, którzy niebawem dołączą do spółki – dodał.

Przypomnijmy, że dla Inwestorów Indywidualnych zostało przeznaczone 6,5 mln akcji. Polscy i zagraniczni Inwestorzy Instytucjonalni od 25 do 29 kwietnia 2008 r. będą zapisywać się na 60,6 mln oferowanych akcji w tym na 30,7 mln akcji w ramach Oferty Międzynarodowej (zagraniczni Inwestorzy). Przydział akcji wszystkim inwestorom przewidziany jest najpóźniej 30 kwietnia 2008 r.Cena sprzedaży akcji w ofercie została wyznaczona na 12,5 zł. W ramach Oferty Globalnej zaoferowane zostało 67,1 mln istniejących akcji serii E.

Komentarz jednego z londyńskich brokerów był następujący:

- Cena Cyfrowego Polsatu została definitywnie ustalona na 12.5zł , a więc popyt musiał być stosunkowo dobry.

Co prawda, łączna wartość oferty wyniesie tylko 839 mln zł, czyli nie osiągnięto najwyższej zakładanej wartości - 1 miliarda złotych. Mimo wszystko ofertę należy uznać za sukces Cyfrowego Polsatu. Z obawami i początkowymi problemami sprzedaż akcji Cyfrowego Polsatu udała się dobrze. Przecież było wcześniej wiele opinii, że Cyfrowy Polsat nie ma szans na giełdzie, a tu okazuje się, że prezes spółki, Dominik Libicki konsekwentnie i szczęśliwie doprowadził do sprzedaży na giełdzie. Popyt zadeklarowany przez inwestorów instytucjonalnych podczas budowy księgi popytu był kilkukrotnie wyższy niż liczba oferowanych akcji.

Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną przydzielone inwestorom, to dotychczasowy większościowy akcjonariusz spółka Polaris Finance, zachowa kontrolę nad Cyfrowym Polsatem. Będzie do niego należeć 68,2 proc. akcji (78,5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu). 85 proc. akcji Polaris kontroluje Zygmunt Solorz-Żak, a 15 proc. Heronim Ruta.

Należy jednak zadać pytanie, czy nie będzie innych zagrożeń, bo takie mogą istnieć w związku z informacjami o skargach na nierzetelność prospektu emisyjnego Cyfrowego Polsatu S.A. Mogłoby to skutkować problemami przez niewykazaną, łączną wysokość mniej lub bardziej uzasadnionych roszczeń niezadowolonych, byłych dystrybutorów platformy, którzy wyliczyli sobie ją na kwotę prawie 5 mln zł, a sprawy sądowe są lub będą skierowane na drogę sądową. Na razie nie mamy komentarza Cyfrowego Polsatu w związku z tą sprawą.