3,47 mln abonentów Cyfrowego Polsatu


Spółka akcyjna Cyfrowy Polsat podała swoje wyniki za pierwszy kwartał 2011 roku. Na dzień 31 marca 2011 roku liczba abonentów jej płatnej telewizji wyniosła 3.469.696, co stanowi wzrost o 229.941, czyli 7,1 proc. w porównaniu do 3.239.755 na dzień 31 marca 2010 roku. W pierwszym kwartale 2011 roku liczba abonentów wzrosła o 33.465 (5.371 dla Pakietu Familijnego i 28.094 dla Pakietu Mini). Na koniec marca 2011 roku z usług dostępu do Internetu korzystało 35.530, a z telefonii komórkowej 119.921 użytkowników.


Na koniec marca 2011 roku Cyfrowy Polsat miał 2.725.525 abonentów Pakietu Familijnego i 744.171 abonentów Pakietu Mini. Wskaźnik odpływu abonentów (churn) wyniósł 9,6 proc. (11 proc. dla Pakietu Familijnego i 7,8 proc. dla Pakietu Mini). Na koniec 2010 roku było to 10,3 proc. (11,8 proc. dla Pakietu Familijnego i 4,6 proc. dla Pakietu Mini). Średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU) wyniósł 36,8 zł (Pakiet Familijny: 43,6 zł, Pakiet Mini: 11,4 zł), co oznacza wzrost z 36 zł w stosunku do poprzedniego kwartału (42,5 zł dla Pakietu Familijnego i 11,8 zł dla Pakietu Mini).

Całkowite przychody spółki Cyfrowy Polsat wzrosły o 28,783 mln zł, czyli o 7,7 proc., z 373,996 mln zł w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2010 roku do 402,779 mln zł w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2011 roku.

Zysk netto za okres trzech miesięcy spadł o 9,736 mln zł, czyli o 11,3 proc., do 76,398 mln zł w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2011 roku z 86,134 mln zł w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2010 roku. Zysk EBITDA wzrósł o 727 mln zł, czyli o 0,6 proc., do 123,617 mln zł za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku z 122,890 mln zł w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2010. Marża EBITDA spadła do 30,7 proc. w pierwszym kwartale 2011 z 32,9 proc. w pierwszym kwartale 2010 roku.

Na dzień 31 marca 2011 roku kanał sprzedaży tradycyjnej składał się z 1.109 autoryzowanych punktów sprzedaży, z czego 973 punktów zarządzanych było przez 24 dystrybutorów sieci tradycyjnej, a pozostałe 136 punkty sprzedaży zarządzane były przez własnego dystrybutora mPunkt. W skład kanału sprzedaży bezpośredniej wchodzi własna struktura sprzedaży zatrudniająca 212 handlowców oraz struktura zewnętrzna zarządzana przez 3 dystrybutorów i zatrudniająca 49 handlowców.