mPunkt częścią Cyfrowego Polsatu


21 marca 2011 roku zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o połączeniu z mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100 proc. akcji w kapitale zakładowym, oraz przyjął plan połączenia spółek. Cyfrowy Polsat jest największą pod względem liczby abonentów płatną cyfrową platformą satelitarną w Polsce. MPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w dystrybucji usług i towarów telekomunikacyjnych.


Połączenie obu spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku mPunkt Polska na Cyfrowy Polsat. W wyniku połączenia mPunkt Polska zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

Aktualny kapitał zakładowy mPunkt Polska wynosi 8,85 mln zł i dzieli się na 8,85 tys. nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Jedynym akcjonariuszem mPunkt Polska jest Cyfrowy Polsat.

Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym mPunkt Polska posiada Cyfrowy Polsat:

  • Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu
  • Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sad rejestrowy
  • Nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów mPunkt Polska i Cyfrowego Polsatu


Planowane połączenie jest przeprowadzane w celu optymalizacji kosztów i uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat, które są niezbędne dla realizacji średnio- i długookresowej strategii Grupy Cyfrowy Polsat.

Ponadto, 14 marca Sąd Rejonowy w Warszawie dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców transgranicznego połączenia Cyfrowego Polsatu ze spółką M.Punkt Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze. M.Punkt Holdings, przed dokonanym połączeniem, był właścicielem wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki mPunkt Polska. M.Punkt Holdings rozwiązano bez przeprowadzenia likwidacji, a Cyfrowy Polsat przejął aktywa i pasywa spółki, w tym w szczególności prawo własności akcji w kapitale zakładowym mPunkt Polska. O planach połączenia informowano już latem 2010 roku.