3,436 mln abonentów Cyfrowego Polsatu


Na dzień 31 grudnia 2010 roku liczba abonentów Cyfrowego Polsatu wyniosła 3.436.231, co oznacza wzrost o 233.912 lub 7,3 proc. w porównaniu do 31 grudnia 2009 roku. Liczba abonentów Pakietu Familijnego wzrosła o 4,2 proc. do 2.720.154 i stanowiła 79 proc. całej bazy abonentów, zaś liczba klientów Pakietu Mini wzrosła o 20,8 proc. do 716.077 abonentów, co stanowiło 21 proc. całej bazy abonentów. W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku liczba aboentów Cyfrowego Polsatu wzrosła o 158.295 (Pakietu Familijnego o 124.582, a Mini o 33.713).


Współczynnik odpływu abonentów (churn) za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 roku wzrósł do 10,3 proc. w porównaniu do 8,2 proc. w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2009 roku. Wskaźnik odpływu abonentów Pakietu Familijnego wzrósł do 11,8 proc. w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku z 9,4 proc. w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2009 roku, zaś wskaźnik odpływu abonentów Pakietu Mini wzrósł do 4,6 proc. w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku z 2,9 proc. w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2009 roku.

Średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU) Pakietu Familijnego w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku wyniósł 42,5 zł i wzrósł o 4,4 proc. w stosunku do 40,7 zł w analogicznym okresie 2009 roku. Średni miesięczny przychód na abonenta Pakietu Mini wzrósł o 21,6 proc. do 11,8 zł z 9,7 zł w analogicznym okresie 2009 roku.

Średni miesięczny przychód na abonenta wzrósł o 3,7 proc. do 36,0 zł w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku z 34,7 zł w analogicznym okresie 2009 roku. W 2010 roku średni miesięczny przychód na abonenta wzrósł o 3,8 proc. do 35,9 zł z 34,6 zł w 2009 roku.

Średni miesięczny przychód na abonenta Pakietu Familijnego wzrósł w 2010 roku o 4,5 proc. do 42,1 zł z 40,3 zł w 2009 roku. Średni miesięczny przychód na abonenta Pakietu Mini wzrósł o 20,7 proc. do 11,1 zł z 9,2 zł w 2009 roku.

Średni koszt pozyskania abonenta (SAC) spadł o 14,2 proc. do 123,2 zł w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku z 143,6 zł w analogicznym okresie 2009 roku. Średni koszt pozyskania abonenta spadł o 3 proc. do 128,1 zł w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku z 132 zł w analogicznym okresie 2009 roku.

We wrześniu 2008 roku operator rozpoczął świadczenie usług telefonii komórkowej, a 1 lutego 2010 roku rozpoczął świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu. Od czerwca 2010 roku oferuje swoim klientom wszystkie trzy usługi w ramach pakietu Multioferta.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku z usług telefonicznych Cyfrowego Polsatu korzystało 95.870 klientów (wzrost o 66.545 klientów w porównaniu do 31 grudnia 2009 roku), natomiast z usług dostępu do Internetu korzystało 25.615 klientów.

Całkowite skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów w 2010 roku wzrosły o 17 proc. do 1.482.463 zł z 1.266.137 zł w 2009 roku. Zysk netto wyniósł 258.470 zł w porównaniu do 230.319 zł w poprzednim roku.