Cyfrowy Polsat kupuje Telewizję Polsat

Warszawa, 15.11.2010 (ISB) - Cyfrowy Polsat kupi 100% akcji Telewizji Polsat, poinformowała spółka w komunikacie w poniedziałek. Wartość transakcji ma wynieść 3,75 mld zł. W efekcie powstanie grupa medialna o rocznych przychodach ponad 2,4 mld zł. "Dzięki tej transakcji zarówno Telewizja Polsat, jak i Cyfrowy Polsat zyskają dalsze możliwości rozwoju w dynamicznie zmieniającym się i bardzo konkurencyjnym otoczeniu rynkowym" - powiedział główny akcjonariusz obu spółek Zygmunt Solorz-Żak, cytowany w komunikacie. Spółki podały, że zakończenie procesu akwizycyjnego planowane jest na marzec 2011 r. Aby transakcja doszła do skutku, konieczne jest pozyskanie finansowania przez Cyfrowy Polsat oraz uzyskanie zgody NWZ Cyfrowego Polsatu na emisję warrantów, które także posłużą do sfinansowania transakcji. Nowe akcje zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego po finalizacji transakcji.Wartość 100% akcji Telewizji Polsat, uwzględniając całość aktywów i zobowiązań, została ustalona na 3,75 mld zł, co odpowiada mnożnikowi EV/EBITDA na poziomie 11,8x, dla oczekiwanego w roku 2010 zysku EBITDA Telewizji Polsat, który szacowany jest na 305 mln zł.

"W celu realizacji transakcji, Cyfrowy Polsat planuje emisję 80 027 836 warrantów o wartości 1,15 mld zł, które zostaną zamienione na akcje na bazie średniej ważonej ceny akcji Cyfrowego Polsatu z ostatnich 3 miesięcy, wynoszącej 14,37 zł. Planowany termin to marzec 2011 r. Warranty zostaną wyemitowane przez Cyfrowy Polsat dla obecnych akcjonariuszy Telewizji Polsat. Pozostałą kwotę, tj. 2,6 mld zł akcjonariusze Telewizji Polsat otrzymają w formie gotówki. Cyfrowy Polsat zamierza wykorzystać w tym celu: kredyt bankowy w wysokości 1,4-1,6 mld zł, finansowanie pomostowe w wysokości 1,2-1,4 mld zł oraz 200 mln zł pochodzących z kredytu odnawialnego. Planuje się, że terminy zapadalności poszczególnych elementów finansowania dłużnego wyniosą do 7 lat" - czytamy dalej.

Łączne zadłużenie finansowe obu spółek po transakcji kształtować się będzie na poziomie około 4x skonsolidowanego zysku EBITDA dla EBITDA pro forma na 2010 r. Dzięki przypływom pieniężnym generowanym przez obie spółki, a także amortyzacji części długu, oczekuje się, że w okresie 2-3 lat zadłużenie zostanie obniżone do 2x EBITDA. Już w 2011 r. planuje się refinansowanie części zadłużenia i jego częściową redukcję.

Po zakończeniu transakcji liczba akcji Cyfrowego Polsatu wzrośnie o 80 027 836 akcji do 348,4 mln akcji. Polaris Finance zachowa 50,2% akcji w kapitale Cyfrowego Polsatu. Po transakcji akcjonariusze Telewizji Polsat będą mieć 23,0% akcji Cyfrowego Polsatu.

Szczegóły transakcji

Grupa Cyfrowy Polsat po transakcji
Zakup Telewizji Polsat przez Cyfrowy Polsat pozwoli na połączenie dwóch znaczących biznesów o różnych źródłach przychodów. Cyfrowy Polsat jest niekwestionowanym liderem rynku płatnej telewizji z bardzo silną bazą niemal 3,3 mln abonentów. Telewizja Polsat ma natomiast silną pozycję na rynku nadawców, na co wskazuje jej 19-proc. udział w rynku.

Transakcja zapewni Grupie Cyfrowy Polsat znaczącą dywersyfikację przychodów oraz duże możliwości osiągania synergii.

Dzięki akwizycji Grupa Cyfrowy Polsat staje się niekwestionowanym liderem rynku medialnego w Polsce o przychodach 2,4 mld zł, wg łącznej sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat za 12 ostatnich miesięcy zakończonych 30 czerwca 2010 r. Struktura połączonych przychodów pro forma obu spółek jest optymalnie zdywersyfikowana, gdzie 55% sprzedaży, czyli 1,315 mld zł stanowią przychody z abonamentu, a 38% (910 mln zł), to wpływy z reklamy telewizyjnej. Pozostałe przychody wynoszą 178 mln zł, co odpowiada 7-proc. udziałom w całej sprzedaży. Podobnie kształtowałaby się struktura EBITDA. Łączna wartość skonoslidowanego zysku EBITDA pro forma wypracowanego w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca br. wynosi blisko 650 mln zł, z czego 58% przypada na Cyfrowy Polsat, a 42% na Telewizję Polsat.

Wycena
Wartość 100% akcji Telewizji Polsat, uwzględniając całość aktywów i zobowiązań, została ustalona na 3,75 mld zł, co odpowiada mnożnikowi EV/EBITDA na poziomie 11,8x, dla oczekiwanego w roku 2010 zysku EBITDA Telewizji Polsat, który szacowany jest na 305 mln zł. Zarząd Cyfrowego Polsatu uważa, że przy takim wskaźniku, wycena Telewizji Polsat jest atrakcyjna i korzystna dla akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu. Ponadto, niezależna opinia firmy doradczej KPMG, przygotowana dla Zarządu Cyfrowego Polsatu, potwierdza, że warunki cenowe planowanej transakcji są godziwe z punktu widzenia interesów Cyfrowego Polsatu.

Harmonogram
Zakończenie procesu akwizycyjnego planowane jest na marzec 2011 r. Aby transakcja doszła do skutku, konieczne jest pozyskanie finansowania przez Cyfrowy Polsat (opisane poniżej) oraz uzyskanie zgody NWZA Cyfrowego Polsatu na emisję warrantów, które także posłużą do sfinansowania transakcji. Nowe akcje zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego po finalizacji transakcji.

Finansowanie transakcji
W celu realizacji transakcji, Cyfrowy Polsat planuje emisję 80 027 836 warrantów o wartości 1,15 mld zł, które zostaną zamienione na akcje na bazie średniej ważonej ceny akcji Cyfrowego Polsatu z ostatnich 3 miesięcy, wynoszącej 14,37 zł. Planowany termin to marzec 2011 r. Warranty zostaną wyemitowane przez Cyfrowy Polsat dla obecnych akcjonariuszy Telewizji Polsat. Pozostałą kwotę, tj. 2,6 mld zł akcjonariusze Telewizji Polsat otrzymają w formie gotówki. Cyfrowy Polsat zamierza wykorzystać w tym celu: kredyt bankowy w wysokości 1,4 - 1,6 mld zł, finansowanie pomostowe w wysokości 1,2 - 1,4 mld zł oraz 200 mln zł pochodzących z kredytu odnawialnego. Planuje się, że terminy zapadalności poszczególnych elementów finansowania dłużnego wyniosą do 7 lat.

Łączne zadłużenie finansowe obu spółek po transakcji kształtować się będzie na poziomie około 4x skonsolidowanego zysku EBITDA dla EBITDA pro forma na 2010 r. Dzięki przypływom pieniężnym generowanym przez obie spółki, a także amortyzacji części długu, oczekuje się, że w okresie 2-3 lat zadłużenie zostanie obniżone do 2x EBITDA. Już w 2011 r. planuje się refinansowanie części zadłużenia i jego częściową redukcję.

Akcjonariat po transakcji
Po zakończeniu transakcji liczba akcji Cyfrowego Polsatu wzrośnie o 80 027 836 akcji do 348,4 mln akcji. Polaris Finance zachowa 50,2% akcji w kapitale Cyfrowego Polsatu. Po transakcji akcjonariusze Telewizji Polsat będą mieć 23,0% akcji Cyfrowego Polsatu.

Oczekiwane synergie i korzyści
Zarząd Cyfrowego Polsatu oczekuje, że dzięki transakcji już w krótkim terminie pojawią się synergie, a w dłuższym okresie spodziewane jest uzyskanie strategicznych korzyści. Marża EBITDA pro forma uwzględniająca wyniki obu spółek za okres 12 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 r., kształtuje się na poziomie 31%. Jednak, oczekiwany wzrost rynku reklamowego i przychodów abonamentowych, razem ze spodziewanymi synergiami wynikającymi z transakcji, powinny w krótkim terminie poprawić marżę połączonych firm.

Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu Cyfrowego Polsatu pozytywny wpływ na marżę EBITDA w wysokości 2 pkt. proc. nastąpi w krótkim terminie, dzięki synergiom w takich obszarach, jak: promocja, zabezpieczenie treści (kontentu), marketing, transpondery, zakupy czy centralizacja funkcji administracyjnych oraz kolejnych 2 pkt. proc. w średnim i długim terminie, poprzez wzrost liczby abonentów, wzrost średniego przychodu na abonenta (ARPU) oraz wprowadzanie nowych technologii i produktów.

Po zamknięciu transakcji nabycia Telewizji Polsat, nasze kluczowe elementy strategii pozostaną niezmienne. Koncentrujemy się na wzroście w segmencie płatnej telewizji, rozwoju usług szerokopasmowego dostępu do Internetu i telefonii komórkowej oraz wprowadzaniu nowych produktów. Akwizycja Telewizji Polsat powinna przyspieszyć realizację tych celów, przy jednoczesnym budowaniu wartości dla akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu - komentuje Prezes Libicki.

O Cyfrowym Polsacie
Cyfrowy Polsat to największa, pod względem liczby abonentów, płatna cyfrowa platforma satelitarna w Polsce. Na koniec III kw. 2010 r. z usług Cyfrowego Polsatu korzystało łącznie blisko 3,3 mln abonentów. Cyfrowy Polsat umożliwia swoim klientom odbiór około 90 kanałów polskojęzycznych, wśród których znajduje się 14 kanałów HD. Wszyscy użytkownicy platformy mają do dyspozycji usługę VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa. Cyfrowy Polsat to pierwszy operator cyfrowej telewizji satelitarnej, który zaoferował dekoder z twardym dyskiem umożliwiający nagrywanie i pauzowania programów telewizyjnych. W listopadzie 2007 r. uruchomił własną fabrykę dekoderów. 8 września 2008 r. rozpoczął świadczenie pełnych usług telefonii komórkowej jako infrastrukturalny MVNO. Od 1 lutego 2010 r. oferuje szerokopasmowy dostęp do Internetu w bezprzewodowej technologii HSPA+. 1 czerwca 2010 r. wprowadził usługi zintegrowane, czyli telewizję, Internet i telefonię komórkową w ramach jednej umowy, opłaty abonamentowej i faktury.

Od 6 maja 2008 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2009 r. skonsolidowane przychody wzrosły o 15% do 1,266 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 318 mln zł, a zysk netto 230 mln zł.
Więcej informacji: www.cyfrowypolsat.pl

O Telewizji Polsat
Telewizja POLSAT rozpoczęła nadawanie w 1992 roku. W ciągu 18 lat działalności, Polsat zdobył miliony widzów i zapewnił sobie mocną pozycję na polskim rynku medialnym. Polsat jest jedną z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych marek w Polsce. Decyduje o tym atrakcyjna oferta programowa, która dociera do ponad 90 proc. gospodarstw domowych.

Najmocniejszymi filarami stacji są: doskonała rozrywka, pasjonujące kino, rzetelna i szybka informacja oraz emocjonujący sport. Zaspokojenie zróżnicowanych gustów szerokiego kręgu odbiorców, to najważniejszy cel stawiany przez Telewizję Polsat. Oferta programowa budowana jest głównie w oparciu o własne marki serialowe połączone z bogatym portfolio filmów fabularnych, seriali zagranicznych i doskonałej rozrywki na światowym poziomie oraz najważniejszych i największych imprez sportowych w Polsce i na świecie.

Stacja intensywnie inwestuje w rozwój kanałów tematycznych. Obecnie jest nadawcą następujących kanałów: Polsat, Polsat 2, Polsat HD, Polsat News, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport HD, Polsat Futbol, Polsat Film, Polsat Play, Polsat Cafe, Polsat JimJam i TV Biznes.
Więcej informacji: www.polsat.pl

Źródło: ISB/www.cyfrowypolsat.pl