# Cyfrowy Polsat podpisał z Info-TV-FM list intencyjny w sprawie współpracy w pilotażu telewizji mobilnej. Strony ustaliły, iż po przeprowadzeniu pilotażu podejmą decyzję o ewentualnym przystąpieniu do negocjacji.
# "Z uwagi na fakt, iż Cyfrowy Polsat jest zainteresowany i rozważa możliwość wykorzystania hurtowej oferty INFO-TV-FM w ramach świadczonych przez siebie usług detalicznych strony określiły w liście intencyjnym zasady współpracy w zakresie wdrożenia programu pilotażowego (pilotaż), którego wynikiem ma być dokładne określenie potencjału rynkowego związanego z usługami telewizji mobilnej a po otrzymaniu wyników pilotażu podjęcie decyzji w zakresie dalszej współpracy" - napisała komunikacie spółka zależna NFI Magna Polonia.

Info-TV-FM, która uruchomiła pod koniec września w Warszawie telewizję mobilną z kilkunastoma programami telewizyjnymi, zapowiadała przeprowadzenie do końca 2009 roku programu pilotażowego, do którego zaprosiła operatorów komórkowych, platformy